Tijdelijke reclame

Wilt u op openbare grond (tijdelijk) reclame maken? Dat kan door bijvoorbeeld sandwichborden of een spandoek te plaatsen of door posters te plakken. Dan heeft u wellicht een ontheffing nodig.

Posters mag u alleen op de speciale plakzuilen plakken. 

Wat mag wel?

 • Aankondigingen voor evenementen binnen Heerhugowaard.
 • Aankondigingen voor evenementen buiten Heerhugowaard: deze moeten in de regio plaatsvinden en nut hebben voor inwoners van Heerhugowaard.

Wat mag niet?

 • Reclame voor commerciële doelen.
 • Aankondigingen voor landelijke evenementen.

Waar staan de plakzuilen?

 • Heerhugowaard De Noord: Middenweg – Rozenhoutstraat (nabij Gymzaal)
 • Centrumwaard Heerhugowaard: Raadhuisplein.
 • Schilderswijk Heerhugowaard: Berckheidelaan (op plein bij winkelcentrum)
 • Station: Stationsplein (voorkant station)
 • Rivierenwijk Heerhugowaard: Spaarne – Donge (nabij winkelcentrum)
 • Butterhuizen Heerhugowaard: Middenweg – Reuzenpandasingel (nabij AH)
 • Huygenhoek Heerhugowaard: Huygenhoekring- A.C. op ’t Landplantsoen (nabij AH)
 • Schrijverswijk Heerhugowaard: Middenweg – Genestetlaan naast de Aldi.
 • Bomenwijk Heerhugowaard: Olmenlaan – Sparrenlaan bij basketbalveldje.
 • ’t Kruis Heerhugowaard: bij het ijsbaanterrein.

In Dijk en Waard zijn lichtmasten aangewezen waar u tijdelijke reclameborden (sandwichborden en driehoeksborden) mag plaatsen. U herkent de lichtmasten aan de gele sticker met daarop de tekst “reclame”.

Download de kaart Dijk en Waard Noord (jpg, 264 KB)
Download de kaart Dijk en Waard Zuid (jpg, 330 KB)
Download de lijst (xlsx, 18 KB)

De belangrijkste voorwaarden:

 • Plaatsing is toegestaan voor aankondiging van incidentele evenementen of activiteiten in Dijk en Waard en reclames met een duidelijk maatschappelijk belang. Of als u aandacht wilt vestigen op ideële doelen.
 • Maximale afmeting borden: 120 centimeter hoog bij 95 centimeter breed.
 • Per reclamecampagne mag u maximaal 20 borden plaatsen.
 • De borden mogen maximaal 14 aaneengesloten dagen geplaatst zijn.
 • De borden moet u uiterlijk binnen één dag na afloop van de activiteit of het evenement verwijderen.

In aanloop naar verkiezingen kunnen politieke partijen zich promoten door het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden. Borden worden geplaatst in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling en worden uiterlijk één dag na de verkiezingsdag (of -dagen) verwijderd. Per verkiezingscampagne mogen maximaal tien borden worden geplaatst. Voor het overige gelden de bovengenoemde voorwaarden.

Voor tijdelijke reclamecampagnes die aan de voorwaarden voldoen hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Indien de reclamecampagne niet aan de voorwaarden voldoet moet u wel een ontheffing aanvragen. 

In Heerhugowaard mogen maximaal vijf aankondigingsborden geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • Plaatsing is toegestaan voor aankondiging van incidentele evenementen of activiteiten in Dijk en Waard en reclames met een duidelijk maatschappelijk belang. Of als u aandacht wilt vestigen op ideële doelen.
 • Plaatsing is toegestaan voor aankondiging van incidentele evenementen of activiteiten in Dijk en Waard en reclames met een duidelijk maatschappelijk belang. Of als u aandacht wilt vestigen op ideële doelen.
  • Westtangent
  • ter hoogte van de rotonde Oosttangent Reigerboys (Sportlagune)
  • ter hoogte van de rotonde Oosttangent Krusemanlaan (Stichting Esdégé-Reigersdaal)
  • Middenweg, net over het spoor ingang naar Voetbalvereniging sv-WMC
  • Rustenburgerweg
 • Per locatie wordt slechts één aankondigingsbord geplaatst in de daartoe aangelegde sleuven en op een hoogte van maximaal 1,50 meter.
 • De borden mogen maximaal 14 aaneengesloten dagen geplaatst zijn.
 • De borden moet u uiterlijk binnen één dag na afloop van het evenement verwijderen.

Voor tijdelijke reclamecampagnes die aan de voorwaarden voldoen hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Indien de reclamecampagne niet aan de voorwaarden voldoet moet u wel een ontheffing aanvragen. 

Voor het tijdelijk plaatsen van een andersoortig reclameobject, waaronder spandoeken, dient een ontheffing te worden aangevraagd.

Wilt u uw reclame maken op lichtmasten in Dijk en Waard? Neem dan telefonisch contact op met NPB Media via 088-1335555 of bekijk de website van NPB Media. https://www.npbmedia.nl/

Voor het maken van reclame op rotondes in Heerhugowaard neemt u telefonisch contact op met NPB Media via 088-1335555 of bekijk de website van NPB Media. https://www.npbmedia.nl/

Voor het maken van reclame op rotondes in Langedijk neemt u telefonisch contact op met De Jong Reclame via 072-5669223 of bekijk de website van De Jong Reclame https://reclame-dejong.nl/

Voor reclame op abri’s en europanelen in Heerhugowaard neemt u contact op met Global, via 085-8883129 of website van Global. https://global.com/nl/

Voor bewegwijzering op bedrijventerreinen is City Outdoor Signs de exploitant.  Ga voor meer informatie naar de website van City Outdoor Signs https://cityoutdoorsigns.nl/ of neem telefonisch contact op met City Outdoor Signs via 085-6255500.

U dient een ontheffingsaanvraag minstens 3 weken voor het plaatsen van het object in.

Vraag ontheffing aan

Meesturen met de aanvraag:

 • een foto of ontwerpschets met de maatvoering van het object;
 • een tekening of kaart van de locatie waar het object wordt geplaatst
 • een verkeersplan. Dit is alleen noodzakelijk als voetgangers, (brom)fietsers, auto's of andere weggebruikers moeten uitwijken voor het object

 

Voor een ontheffing betaalt u leges. In 2024 is het tarief € 118,35

Voor de tarieven voor het plaatsen van lichtmastreclames, rotondereclames, reclames op abri’s en europanelen en bewegwijzering op bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met de exploitant.