Slijterijvergunning

Voor een slijterij heeft u een vergunning nodig op grond van de Alcoholwet. Voor elke vestiging heeft u een aparte vergunning nodig. 

In een slijterij moet continu een leidinggevende aanwezig zijn. Hij of zij moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen met betrekking tot sociale hygiëne, zedelijkheid en leeftijd.

Aanvragen drank- en horecavergunning (pdf, 52 KB)

Wilt u in aanmerking komen voor een Alcoholwetvergunning voor een slijterij? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De te verkopen dranken moeten aan bepaalde verpakkingseisen voldoen.
  • De aanvrager en alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn.
  • De aanvrager moet een verklaring van goed gedrag overleggen, niet onder curatele staan en in het bezit zijn van een SVH Verklaring sociale hygiëne.

Kosten aanvraag Alcoholwetvergunning
Omschrijving Kosten
Aanvraag Alcoholwetvergunning € 341,00
Wijziging 1e leidinggevende € 101,15