Milieumelding

Gaat u een bedrijf beginnen dat mogelijk het milieu belast? Dan moet u misschien een milieumelding indienen. U moet de milieumelding 4 weken voordat u start hebben ingediend. In sommige gevallen (bij zeer ingewikkelde of gevaarlijke activiteiten) is een Omgevingsvergunning nodig. Vul de vragenlijst in en kijk of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is.

Vul de vragenlijst in

U heeft mogelijk een Omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig als uw bedrijf:

  • geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt
  • schadelijke stoffen uitstoot
  • veel energie verbruikt
  • een wijziging in de bedrijfsvoering gaat doorvoeren

Op omgevingsloket.nl kunt u een milieuvergunning aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD (particulier) of e-Herkenning niveau 2 (bedrijf).

Op basis van uw beantwoorde vragen stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Vraagt u een Omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? En moet u daarnaast een Omgevingsvergunning voor milieu aanvragen? Dan moet u deze vergunning tegelijk met de aanvraag voor de Omgevingsvergunning doen.

Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een melding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.

Via aimonline.nl dient u een melding bij de gemeente in.

Moet u een melding Milieubeheer doen en vraagt u een Omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? Dan moet u de melding tegelijk met de aanvraag voor de Omgevingsvergunning doen.

Het indienen van een melding of het aanvragen van een Omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is gratis.

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een Omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten worden berekend nadat u de aanvraag heeft ingediend en deze in behandeling is genomen.