Werklocaties

De gemeente Dijk en Waard heeft veel verschillende werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en overige locaties). Dit zijn: De Zandhorst, Beveland, het Stationsgebied, De Frans, Zuiderdel, De Mossel, de Wuyver, de Vaandel, Breekland en Overtoom.

De Vaandel en Breeklandzijn de nieuwste bedrijventerreinen binnen de gemeente.

Nieuwe visie op werklocaties

Voor de gemeente Dijk en Waard, hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard in november 2020 een visie werklocaties vastgesteld. De visie geeft richting aan de werklocaties: waar staan de Dijk en Waardse werklocaties in 2030? En hoe wordt deze visie de komende tien jaar gerealiseerd? In de visie en uitvoeringsagenda worden drie hoofditems benoemd: intensievere samenwerking, investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties en mengen en verkleuren op de juiste plekken.