Informatie over aanbestedingen

De gemeente koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van grote projecten als de aanleg van wegen tot de aanschaf van bedrijfskleding of kantoorartikelen. Bij aanbestedingen krijgt iedere ondernemer een eerlijke kans om een overheidsopdracht te krijgen. 

Bij aanbestedingen maakt de gemeente bekend een opdracht te willen laten uitvoeren en vraagt bedrijven om een offerte in te dienen. Op de aanbestedingskalender (pdf, 87 KB) staan de verwachte aanbestedingen. Bij aanbestedingen krijgt iedere ondernemer een eerlijke kans om een overheidsopdracht te krijgen. 

Welke aanbestedingsvormen zijn er?

 • Enkelvoudig onderhandse procedure: 1-op-1 procedure, we vragen bij 1 ondernemer een offerte op.
 • Meervoudig onderhandse procedure: we vragen bij 2 tot 5 ondernemers een offerte op. 
 • Nationale of Europese procedure: we doen een algemene aankondiging binnen Nederland of Europa via TenderNed. Iedere ondernemer die voldoet, kan en mag inschrijven.

Wij moeten opdrachten boven een bepaald bedrag aanbesteden. Waar mogelijk nodigen we bij onderhandse opdrachten zowel ondernemers binnen als buiten de regio uit. Dit omdat de regio voor ons van belang is en wij een gezonde concurrentie belangrijk vinden.

Hoe beoordelen we offertes?

 • In aanbestedingsdocumenten vermelden we aan welke eisen de ondernemers en hun offertes moeten voldoen en hoe we deze beoordelen.
 • De gemeente beoordeelt de binnengekomen offertes op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
 • Wanneer offertes bij uitzondering alleen op prijs worden beoordeeld dan leggen we uit waarom.
 • Wij houden bij onze inkopen rekening met mens, natuur en milieu. Dit verwachten wij ook van u en uw offerte. Dit heet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 • Ook hebben we bij bepaalde aanbestedingen sociale voorwaarden opgenomen. Dit houdt in dat we afspraken maken over het creëren van arbeidsplaatsen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heet Social Return on Investment (SROI).

Downloaden

Een folder met informatie over aanbestedingen kunt u hier downloaden.

Downloaden folder (pdf, 1 MB)

Om het u als ondernemer makkelijker te maken, gebruiken wij dezelfde inkoopvoorwaarden als de regio Noord-Holland Noord:

 • Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden IT (GIBIT).
 • UAV en UAV GC voor gebouw, grond-, weg- en waterbouw.
 • VNG inkoopvoorwaarden (pdf, 232 KB)​​​​​​​ voor overige leveringen en diensten, inclusief addendum voor Noord-Holland Noord.
 • Social Return on Investment (SROI). Kijk voor meer informatie op rpa-nhn.nl.

U kunt zelfstandig of samen met andere ondernemers een offerte uitbrengen door een combinatie te vormen of gebruik te maken van een onderaannemer. Bijvoorbeeld als u niet zelfstandig kunt voldoen aan de eisen en voorwaarden.

Bent u geïnteresseerd in een contract voor jeugdhulp, Wmo begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, Wmo-vervoer of hulpmiddelen? Of heeft u hier vragen over? Kijk dan op hulpinregioalkmaar.nl of neem contact op per mail.

Vul het klachtenformulier in om een klacht in te dienen. Het formulier gaat naar het klachtenmeldpunt voor inkoop en aanbesteding. Het meldpunt registreert en beoordeelt de klacht onafhankelijk en brengt een advies uit. De medewerker die de klacht afhandelt is niet direct betrokken (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding. Lees meer over de klachtenregeling