Werk aan de weg

Wilt u weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Bekijk de onderstaande lijst of klik op de onderstaande knoppen om overzichtskaarten te bekijken. 

Wegwerkzaamheden en evenementen Leidingen en kabels

Vanaf 1 december 2023 wordt de Altonstraat in Heerhugowaard afgesloten voor al het verkeer wegens wegwerkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats naast de rijbaan. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de rijbaan af te sluiten voor alle verkeer.
De werkzaamheden duren tot en met 21 december 2023.

Bestemmingsverkeer en hulpdiensten krijgen gewoon doorgang.

Aannemer Schwietelsky Rail gaat namens ProRail bij het station spoor 3 weghalen, inclusief een aantal wissels.
De werkzaamheden starten in de week van 20 november. ProRail werkt eerst alleen overdag, met beperkte hinder.
Van 27 op 28 november werkt ProRail wel in de nacht aan het spoor.

Van 9 tot 17 december werkt ProRail dag en nacht door. Er rijden dan geen treinen, De NS zet bussen in. Ook de spoorovergangen bij het station zijn wisselend dicht. De spoorwegovergang bij de Stationsweg is overdag afgesloten (elke dag van 6.00 tot 22.00 uur). (Brom)fietsers en voetgangers kunnen dan het fietspad langs de Zuidtangent gebruiken.
De spoorwegovergang in de Zuidtangent is ’s nachts afgesloten (elke nacht van 22.00 tot 6.00 uur), volg dan de omleidingsborden. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen ’s nachts wel gebruik maken van de Stationsweg.

De aannemer voert de sporen, dwarsliggers en spoorgrind (ballast) af en past de bovenleiding aan. Ook werken ze op het station aan de perrons, verbreden ze en plaatsen ze nieuw meubilair.

Van maandag 13 november tot en met 21 december wordt er een duiker aangelegd in de Middenweg ter hoogte van Middenweg 427. Hierdoor kan er vertraging in het verkeer komen. De duiker komt onder de weg en het fietspad door en is nodig om de twee sloten met elkaar te verbinden. Zo kan het water doorstromen richting het nieuwe gemaal, in voorbereiding op de spooronderdoorgang Zuidtangent. Voor het verkeer heeft dat de volgende gevolgen:

  • Van 13 november tot en met 11 december: 1 rijbaan beschikbaar met een tijdelijke verkeerslichtenregeling.
  • Van 1 december tot en met 21 december: Fietsers moeten afstappen en worden over loopschotten geleid in een aparte corridor. Voor auto's geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.

De duiker wordt in 3 fasen aangelegd. Hiervoor geldt een aangepaste verkeerssituatie (pdf, 356 KB).

Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

Van maandag 20 november 2023 t/m 08 december 2023 worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het voetpad en de rijbaan op de Industriestraat tussen de Zuidtangent en Stationsweg.

Hier dient rekening gehouden te worden met een wegafzetting van 1 baan.
U kunt hiervan hinder ondervinden. We zullen dit tot een minimum proberen te beperken.

De rijbaan wordt niet afgesloten. Al het verkeer kan doorgang vinden tijden de werkzaamheden.

Werkzaamheden kruising Industriestraat met Stationsweg zal uitgevoerd worden door middel van een half om half afsluiting. Deze zal dus te allen tijde (deels) openblijven.

De Parelhof is (deels) afgesloten vanwege straatwerk en het planten van bomen. Er is een omleiding ingesteld. De parkeergarage blijft toegankelijk. 

In de periode van 19 september tot medio juli 2024 wordt een gedeelte van de Middenweg in Heerhugowaard afgesloten voor verkeer. De weg is afgesloten tussen de Beukenlaan en de Bickerstraat.
Er vinden onder andere werkzaamheden aan het riool plaats. Ook wordt er opnieuw bestraat.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Op de afbeelding kunt u zien hoe de omleiding loopt.

Voor voetgangers is het afgesloten gedeelte van de Middenweg nog wel toegankelijk.

Zwarte lijn: gestremd voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers. 
Paarse lijn:  omleiding die de fietsers kunnen volgen.
Blauwe lijn: voor al het andere verkeer van toepassing.

Tussen 18 september en 29 december 2023 worden aan de Voorburggracht in Noord-Scharwoude diverse werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de N504 en Molenkade. De weg zal afgesloten worden voor alle verkeer.

U kunt omrijden via de Molenkade. Dan een klein stukje over de Westelijke Randweg om daarna uw weg te vervolgen via de N504.
Voor voetgangers is de weg niet afgesloten.

De zwart gearceerde lijn geeft de weg aan die wordt afgesloten.
De blauwe lijnen in onderstaande afbeelding geven de snelste alternatieve route weer.

Wat

A.C. de Graafweg (N241) wordt de komende 2 jaar vervangen door een nieuwe weg.

Wanneer

De bestaande weg wordt in delen vervangen. Dat betekent dat steeds een ander deel van de weg wordt afgesloten. 

  • Deel 1: gedeelte tussen Heerenweide en de Tramweg (dicht tussen 23 januari en 14 april 2023). 
  • Deel 2: gedeelte Breestraat, tussen kruispunt Veken en kruispunt Pade. 

Gevolgen verkeer

Het doorgaande verkeer en vrachtverkeer wordt vanaf de A7 via de N239 en de N242 omgeleid naar Verlaat en vice versa. Dit wordt met borden op de aansluitende wegen aangekondigd. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid. De planning van de werkzaamheden is aangepast aan de grotere evenementen, zodat deze goed bereikbaar zijn. Download overzichtskaart.

Om overlast van het (vracht)verkeer op de lokale omleidingsroutes terug te dringen, worden grote (transport)bedrijven dringend verzocht om hun vrachtwagens en/of die van hun leveranciers alleen via de omleidingsroute via de N241/N242/N239 en vice versa te laten rijden.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe weg zijn in het najaar van 2021 gestart. Zoals het graven van nieuwe sloten, het verwijderen van bestaande fietspaden en het verleggen van de drinkwatertransportleiding van PWN. Ook is er een nieuwe rotonde gekomen bij de S-bocht bij de Tramweg te Wognum.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de werkzaamheden op de A.C. de Graafweg? Download dan de speciale A.C. de Graaf-app in de AppStore of Google Play Store.

Van begin maart tot eind november 2023 wordt het fietspad langs de N242 tussen de kruising met de Pannekeetweg en Fietsbrug De Krul afgesloten. Gebr. Beentjes GWW realiseert in opdracht van gemeente Dijk en Waard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het nieuwe poldergemaal De Waardse Dijk nabij de kruising van de N242 met de Kamerlingh Onnesweg (N194). Gedurende de werkzaamheden blijft doorgang voor autoverkeer over de N242 en N194 mogelijk. Nabij de werkzaamheden is dit niet op een veilige manier mogelijk voor fietsers en voetgangers. Daarom worden fietsers en voetgangers omgeleid door bedrijventerrein de Zandhorst.

De brug bij de Wilgenlaan is open vanaf zaterdag 29 juli 2023. Op deze brug zit een tijdelijke leuning. De nieuwe leuning zal naar verwachting in september worden gemonteerd. Het voetpad tussen de Wilgenlaan en Kastanjelaan is nog steeds afgesloten.

Voor voetgangers en fietsers is er tijdelijk een doorgang langs het bouwterrein bij de Sportlaan mogelijk gemaakt. De actuele situatie wordt via de omleidingsborden gecommuniceerd. Het volledige project is naar verwachting eind 2023 gereed.

Verkeersplan (pdf, 788 KB)

De gemeente laat dit najaar, en in de winterperiode, snoei- en kapwerkzaamheden uitvoeren om dood hout en dode takken te verwijderen van bomen langs diverse rijwegen, voetpaden of fietspaden. De gemeente zet zich tijdens deze werkzaamheden in om het groen gezond en de omgeving veilig te houden. De werkzaamheden duren van oktober t/m medio februari.

Als u meer wilt weten over het onderhoud aan bomen en struiken in de gemeente, kijk dan op de pagina Onderhoud bomen en struiken

Blijft mijn woning bereikbaar?

Woningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Wat gebeurt er met slecht weer?

In de wintermaanden kan met vorst of veel regen niet worden gestraat. Bij slecht weer schuift de planning op.

Dijk en Waard BouwApp

Met de Dijk en Waard BouwApp houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een aantal bouwprojecten in de buurt. Lees meer informatie over de Dijk en Waard BouwApp en download de App gratis.