Werk aan de weg

Wilt u weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Bekijk de onderstaande lijst of klik op de onderstaande knoppen om overzichtskaarten te bekijken. 

Wegwerkzaamheden en evenementen Leidingen en kabels

Gemeente Dijk en Waard maait in september en oktober alle bermen en taluds. Ook is de gemeente bezig met onderhoud aan vlonders en steigers. De verwachte afronding is medio november. De gemeente zet zich tijdens deze werkzaamheden in voor ecologisch onderhoud met oog voor de natuur in Dijk en Waard. Vergeet niet uw aanhanger, boot of andere materialen te verwijderen, zodat we netjes kunnen maaien. Als u meer wilt weten over het maaien in de gemeente, kijk dan op onze webpagina maaien.

Het wegdeel Nauertogt, tussen de N245 en de Spanjaardsdam, is afgesloten voor alle verkeer tussen maandag 2 oktober 7.00 uur tot vrijdag 24 november 16.00 uur. 

Van dinsdag 26 september tot met vrijdag 29 september worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd op gedeelte fietspad Westdijk gelegen tussen de Bolbrug en Rieuwertsweide nr. 5. Dit gedeelte van het fietspad Westdijk is dan afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. 

Van dinsdag 26 september tot en met vrijdag 13 oktober worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd en wordt er een bermverharding aangebracht op de Oterlekerweg. 

Van woensdag 27 september tot en met 29 september is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer.  

Op dinsdag 26 september en maandag 2 oktober tot en met vrijdag 13 oktober worden de werkzaamheden uitgevoerd in een halve-rijbaan afzetting. De Oterlekerweg is dan niet afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Vanaf maandag 2 oktober 2023 zullen er werkzaamheden plaats vinden aan de bruggen in de Koningsspil. Het gaat om een 8-tal bruggen die een nieuwe slijtlaag krijgen.

Per brug zullen de werkzaamheden een week duren. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 8 weken.
De woningen blijven bereikbaar. Er wordt mogelijk een tijdelijke omleiding ingesteld. 

Van maandag 25 september tot 13 oktober 2023 zijn er werkzaamheden gepland op de Westtangent tussen de N242 en Zuidtangent.

De gemeente gaat de rijbanen van de Westtangent versmallen. Dit doet de gemeente omdat er te hard gereden wordt op deze weg. Het versmallen van de weg moet ervoor zorgen dat de snelheid van het verkeer omlaaggaat. De maximale toegestane snelheid is 50 km/u.

Het werk wordt per rijrichting uitgevoerd in 2 fasen:

Fase 1 – 25 september t/m 3 oktober 2023

Westtangent vanaf N242 richting Obdam

Fase 2 – 4 oktober t/m 13 oktober 2023

Westtangent vanuit richting Obdam naar N242

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd. Dit gebeurd tussen 20.00 uur en 05.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Gedurende de werkzaamheden zijn de betreffende rijbanen afgesloten voor verkeer.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben de PRIO-1 ritten van de hulpdiensten ten alle tijden doorgang door- en langs het werkvak. Wij willen daarbij vragen om sirene en zwaailichten in te schakelen en de werklocatie met een gepaste snelheid te passeren.

De buslijn van Connexxion krijgt bij het werkvak ook doorgang door de afzetting. Ook hier, graag wijzen op de gepaste snelheid door het werkvak.

Goed om te weten:

  • De kruispunten zijn niet afgesloten. Oversteken naar Beveland of woonwijken is mogelijk;
  • Omleidingsroutes worden aangegeven;
  • Buiten werktijden zijn de rijbanen niet afgesloten en gewoon toegankelijk;
  • Op de fiets- en voetpaden vinden geen werkzaamheden plaats. Deze blijven beschikbaar.

In de periode van 19 september tot medio juli 2024 wordt een gedeelte van de Middenweg in Heerhugowaard afgesloten voor verkeer. De weg is afgesloten tussen de Beukenlaan en de Bickerstraat.
Er vinden onder andere werkzaamheden aan het riool plaats. Ook wordt er opnieuw bestraat.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Op de afbeelding kunt u zien hoe de omleiding loopt.

Voor voetgangers is het afgesloten gedeelte van de Middenweg nog wel toegankelijk.

Zwarte lijn: gestremd voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers. 
Paarse lijn:  omleiding die de fietsers kunnen volgen.
Blauwe lijn: voor al het andere verkeer van toepassing.

De rijbaan van de Dirk Camphuysenstraat is tussen 11 september en 29 september 2023 afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. De weg is afgesloten tussen de Stationsweg en de Jaquesperklaan. De voetpaden zijn wel toegankelijk voor voetgangers.

Motorvoertuigen en fietsers worden omgeleid via de Van Bruggenlaan, Koenenlaan en de Stationsweg.
Nood en Hulpdiensten kunnen indien noodzakelijk langs het werk over het voetpad.

Tussen 18 september en 29 december 2023 worden aan de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude diverse werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de N504 en Molenkade. De weg zal afgesloten worden voor alle verkeer.

U kunt omrijden via de Molenkade. Dan een klein stukje over de Westelijke Randweg om daarna uw weg te vervolgen via de N504.
Voor voetgangers is de weg niet afgesloten.

De zwart gearceerde lijn geeft de weg aan die wordt afgesloten.
De blauwe lijnen in onderstaande afbeelding geven de snelste alternatieve route weer.

Wat

A.C. de Graafweg (N241) wordt de komende 2 jaar vervangen door een nieuwe weg.

Wanneer

De bestaande weg wordt in delen vervangen. Dat betekent dat steeds een ander deel van de weg wordt afgesloten. 

  • Deel 1: gedeelte tussen Heerenweide en de Tramweg (dicht tussen 23 januari en 14 april 2023). 
  • Deel 2: gedeelte Breestraat, tussen kruispunt Veken en kruispunt Pade. 

Gevolgen verkeer

Het doorgaande verkeer en vrachtverkeer wordt vanaf de A7 via de N239 en de N242 omgeleid naar Verlaat en vice versa. Dit wordt met borden op de aansluitende wegen aangekondigd. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid. De planning van de werkzaamheden is aangepast aan de grotere evenementen, zodat deze goed bereikbaar zijn. Download overzichtskaart.

Om overlast van het (vracht)verkeer op de lokale omleidingsroutes terug te dringen, worden grote (transport)bedrijven dringend verzocht om hun vrachtwagens en/of die van hun leveranciers alleen via de omleidingsroute via de N241/N242/N239 en vice versa te laten rijden.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe weg zijn in het najaar van 2021 gestart. Zoals het graven van nieuwe sloten, het verwijderen van bestaande fietspaden en het verleggen van de drinkwatertransportleiding van PWN. Ook is er een nieuwe rotonde gekomen bij de S-bocht bij de Tramweg te Wognum.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de werkzaamheden op de A.C. de Graafweg? Download dan de speciale A.C. de Graaf-app in de AppStore of Google Play Store.

Van 11 september tot en met 29 september 2023 worden aan de Dirk Camphuysenstraat in Heerhugowaard diverse bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De woningen blijven bereikbaar.

Van begin maart tot eind november 2023 wordt het fietspad langs de N242 tussen de kruising met de Pannekeetweg en Fietsbrug De Krul afgesloten. Gebr. Beentjes GWW realiseert in opdracht van gemeente Dijk en Waard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het nieuwe poldergemaal De Waardse Dijk nabij de kruising van de N242 met de Kamerlingh Onnesweg (N194). Gedurende de werkzaamheden blijft doorgang voor autoverkeer over de N242 en N194 mogelijk. Nabij de werkzaamheden is dit niet op een veilige manier mogelijk voor fietsers en voetgangers. Daarom worden fietsers en voetgangers omgeleid door bedrijventerrein de Zandhorst.

De brug bij de Wilgenlaan is open vanaf zaterdag 29 juli 2023. Op deze brug zit een tijdelijke leuning. De nieuwe leuning zal naar verwachting in september worden gemonteerd. Het voetpad tussen de Wilgenlaan en Kastanjelaan is nog steeds afgesloten.

Voor voetgangers en fietsers is er tijdelijk een doorgang langs het bouwterrein bij de Sportlaan mogelijk gemaakt. De actuele situatie wordt via de omleidingsborden gecommuniceerd. Het volledige project is naar verwachting eind 2023 gereed.

Verkeersplan (pdf, 788 KB)

Blijft mijn woning bereikbaar?

Woningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Wat gebeurt er met slecht weer?

In de wintermaanden kan met vorst of veel regen niet worden gestraat. Bij slecht weer schuift de planning op.

Dijk en Waard BouwApp

Met de Dijk en Waard BouwApp houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een aantal bouwprojecten in de buurt. Lees meer informatie over de Dijk en Waard BouwApp en download de App gratis.