Werk aan de weg

Wilt u weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Op de overzichtskaart vindt u de huidige wegwerkzaamheden in en rondom de gemeente Dijk en Waard. Tip: pas linksboven de kaart de datum aan, als u de wegafsluitingen in de nabije toekomst wilt bekijken. Bekijk ook de kaart met werkzaamheden aan leidingen en kabels.

Overzichtskaart Leidingen en kabels

Schilderswijk

Ter hoogte van het fietspad tussen de Jan Mostaertlaan en de Rotonde Krusemanlaan Oosttangent is van 7 tot 11 februari 2022 het voetpad en fietspad afgesloten. Er wordt een rioolaansluiting gemaakt voor het nieuwe gebouw ‘De Rotonde’. Fietsers worden omgeleid door oversteken naar de zuidkant van de Krusemanlaan. De rotonde Krusemanlaan blijft toegankelijk.

Heemradenwijk

Tussen 31 januari en 5 maart 2022 wordt ter hoogte van de rotonde Middenweg in het water bij Maria Austria erf een duiker aangelegd. U kunt dan niet de Middenweg bereiken via Maria Austria erf. Het weggedeelte Maria Austria erf ter hoogte van de rotonde Middenweg is dan afgesloten voor auto's en voetgangers. De rotonde zelf blijft in gebruik.  

Omleiding

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de route Henriëtte Bosmansplantsoen (beide richtingen). Auto's worden omgeleid via de route Middenweg - Amstel - Haringvliet - Oosttangent - Zuidwijkring - Maria Austria Erf (beide richtingen). 

Waarom een duiker?

Een duiker is een buis die twee sloten met elkaar verbindt. Deze loopt dan onder de weg door. Deze duiker is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren van de sloot die langs de Middenweg loopt. Die sloot wordt zo aangesloten op de rest van het watersysteem van Heerhugowaard. Zo kan het water beter doorstromen en wordt ook de afvoer van regenwater verbeterd.

We begrijpen dat deze werkzaamheden lastig voor u kunnen zijn, maar we hopen op uw begrip. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Steven Kroon, via 14 072 .

Bushaltes tussen Langedijk en Heerhugowaard

Gemeente Dijk en Waard en Provincie Noord-Holland gaan de bushaltes voor de Buurtbus (lijn 407/Hugohopper) verbeteren. De voorzieningen voor visueel gehandicapten worden verbeterd om hen veiliger en makkelijker gebruik te laten maken van de Buurtbus.

 • Tijdens de werkzaamheden blijven de haltes in gebruik. Een enkele keer is het nodig naast de halte in of uit te stappen.
 • De aanpassingen worden tussen januari en maart 2022 per halte gedaan.
 • Het gaat om buslijn 407 tussen Langedijk en Heerhugowaard met de haltes:
  • Station Heerhugowaard;
  • Zandhorst;
  • Oostelijke Randweg;
  • Tulpenstraat;
  • Voorburggracht;
  • Westelijke Randweg.

Buitengebied

Er is een geval van vogelgriep in Groot Schermer geconstateerd. Daarom zijn er tijdelijk verkeersmaatregelen ingesteld. Er geldt een vervoersverbod in een gebied van 10 kilometer rondom Grootschermer.

Het vervoersverbod heeft betrekking op:

 • alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels 
 • mest van vogels, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte

Daarnaast is er een jachtverbod in dit gebied. 

Kaart gebied vervoersverbod 1 (pdf, 6 MB)

Kaart gebied vervoersverbod 2 (pdf, 4 MB)

Rond de inmiddels gesloopte woning van Middenweg 2, zijn er van 13 december 2021 tot 25 februari 2022 werkzaamheden langs en aan de weg. Voor het grootste deel geeft dat weinig overlast voor de bereikbaarheid. Er is meestal alleen langs de weg een afzetting, waarbij de rijbaan bijna net zo breed blijft als nu. Af en toe staat er een vrachtwagen in de binnenbocht waarbij ter plaatse de helft van de rijbaan tijdelijk is afgezet. We doen er alles aan om het verkeer zoveel mogelijk doorgang te verlenen.

Wanneer is er overlast?

In de nachten van 22 en 23 februari van 20.00 tot 7.00 uur staat nu asfaltwerk op de rijbaan gepland. De weg is dan afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen langs het fietspad rondom de Buitenhof. Voor auto’s is dat niet mogelijk. De enige mogelijkheid is via het Strand van Luna. De paal bij De Waardse tempel zal dan omlaag staan. De planning is afhankelijk van het weer.

We begrijpen dat deze werkzaamheden lastig voor u kunnen zijn, maar we hopen op uw begrip. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Steven Kroon, via 14 072  of per e-mail .

Noord-Scharwoude

De Eerste Industriestraat (tussen de Juliana van Stolbergstraat en de Tweede Industriestraat) is voor langere tijd, tot nader bericht, afgesloten. In dit deel van de weg wordt een aantal panden gesloopt, nieuwe woningen gebouwd en de weg opnieuw ingericht. De recent opgeleverde appartementen blijven bereikbaar via de Juliana van Stolbergstraat.

Sint Pancras

 • Tussen 17 januari en 19 februari zijn er werkzaamheden aan de Parallelweg in Sint Pancras.
 • De Parallelweg (tussen Fröbelstraat en Stenenlaan) is dan in beide richtingen afgesloten voor verkeer.
 • Woningen aan Parallelweg 1 tot en met 21 (oneven) en 2 tot en met 26 (even) kunt u alleen te voet bereiken.
 • De werkzaamheden: vervangen riool, renoveren verhardingen.
Meer informatie

Zuid-Scharwoude

In week 03 (17 januari 2022) wordt gestart met rioleringswerkzaamheden aan de Wilgenlaan.  De werkzaamheden duren tot ongeveer week 7 (18 februari 2022). Vervolgens worden de rioolwerkzaamheden opgepakt in de Lindenlaan. Eind week 11 (18 maart 2022) zijn de werkzaamheden aan het riool gereed.