Identiteitsfraude voorkomen

Identiteitsfraude kan nare gevolgen hebben. Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Bescherm je persoonsgegevens daarom goed.

Leen uw ID niet uit

Het uitlenen van een ID lijkt soms misschien onschuldig, maar niets is minder waar. Als u een identiteitsbewijs (uit)leent, om bijvoorbeeld alcohol of sigaretten te kopen, dan pleegt u identiteitsfraude. Dit is strafbaar. Het (uit)lenen kan er zelfs voor zorgen dat uw ID wordt vernietigd en dat u als straf een paar jaar geen nieuw paspoort mag aanvragen. Dan kunt u dus geen rondreis maken in Amerika of Azië.

Geef ook nooit uw bankpas aan iemand anders. Bijvoorbeeld als er mensen aan de deur staan die zich voordoen als ‘bankmedewerkers’. Dit doet de bank niet.

Laat uw ID niet kopiëren

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw ID. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Helaas zijn er mensen die misbruik maken van deze kopieën. Ga voorzichtig om met uw persoonlijke informatie en laat uw ID niet zomaar kopiëren.

Uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, etc) kunnen door criminelen worden gebruikt om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een creditcard te aanvragen. Of zij kunnen bestellingen doen via internet, een lening afsluiten of een uitkering aanvragen.

Identiteitsfraude voorkomen

Bewaar identiteitsbewijzen en bankpassen op een veilige plaats. Sla nooit een foto of scan op van uw ID in uw mail, in een niet-beveiligde omgeving of op social media. Als iemand een kopie wilt maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en documentnummer is meestal voldoende.

Slechts een aantal organisaties mogen om een (volledige) kopie van uw ID vragen en de QR op uw ID scannen. Dit zijn:

 • Overheden
 • Banken
 • Notarissen
 • Casino’s
 • Levensverzekeraars
 • Uw werkgever

Een veilige kopie (laten) maken

Toch een kopie afgeven? Zet dan de datum op de kopie, streep het burgerservicenummer door en zet een kruis door de pasfoto. U kunt ook de app KopieID gebruiken. 

 • Maak telefonisch een afspraak met ons en geef aan dat u een afspraak wilt maken in verband met mogelijke fraude van uw ID.
 • Strafbaar feit gepleegd? Doe ook aangifte bij de politie.
 • Het originele document nog wel in uw bezit? Lever deze dan tijdens de afspraak in bij de gemeente. U kunt gelijk een nieuw document aanvragen.
 • Doe een melding bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Zij ondersteunen bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude.
 • Voor verdere informatie kunt u nog kijken op de identiteitsfraude pagina van de Rijksoverheid.

Is er al misbruik gemaakt of een strafbaar feit gepleegd door identiteitsfraude? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Geef bij de aangifte duidelijk aan dat het om identiteitsfraude gaat.

Is uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) gestolen of bent u dat verloren? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Het document wordt dan direct ongeldig gemaakt. Zo voorkomt u dat iemand er misbruik van kan maken. 

Inloggen met DigiD Verlies of diefstal doorgeven
Alarm:

Wij maken het document direct ongeldig. Dit kan niet meer worden teruggedraaid.

Is uw identiteitsbewijs gestolen? Dan kunt u daarvan nog aangifte doen bij de politie.

Identiteitsbewijs kwijtgeraakt in het buitenland?

Meld het verlies van uw paspoort of identiteitskaart zo snel mogelijk bij de plaatselijke politie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Document teruggevonden?
Heeft u uw oude identiteitsbewijs als vermist opgegeven en daarna teruggevonden? U kunt dit document niet meer gebruiken. Het document staat gesignaleerd en is ongeldig gemaakt. U moet het document inleveren bij de gemeente zodat het kan worden vernietigd.

Nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen?

Na het doorgeven van de vermissing of diefstal, kunt u een nieuw ID aanvragen bij de gemeente:

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Vermissing of diefstal doorgeven op het gemeentehuis

U kunt ook op het gemeentehuis doorgeven dat uw identiteitsbewijs verloren of gestolen is. Maak hiervoor een afspraak. Tijdens deze afspraak kunt u een nieuw document aanvragen. Neem dan wel een kleurenpasfoto mee die voldoet aan de eisen van de Rijksoverheid. Deze foto mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Bent u uw rijbewijs kwijt, is het gestolen of maakt iemand er misbruik van? Meldt dit dan zo snel mogelijk online bij de RDW. Uw rijbewijs wordt direct geblokkeerd. Zo voorkomt u misbruik.

Alarm:

Uw rijbewijs wordt direct geblokkeerd. Dit kunt u niet meer terugdraaien

Inloggen met DigiD Online melden bij de RDW

Zonder rijbewijs mag u geen voertuig besturen. U kunt een boete krijgen als de politie u staande houdt en geen geldig rijbewijs kunt laten zien.

Rijbewijs verloren of gestolen in buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de politie ter plaatse. U heeft het buitenlands aangiftebewijs niet nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Rijbewijs teruggevonden?

Heeft u uw oude rijbewijs als vermist opgegeven en daarna teruggevonden? Het document is dan ongeldig gemaakt en kan dus niet meer worden gebruikt. U moet het rijbewijs inleveren bij de gemeente zodat het kan worden vernietigd.

Nieuw rijbewijs aanvragen

Na het doorgeven van de vermissing of diefstal, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen:

Rijbewijs aanvragen

Vermissing of diefstal doorgeven op het gemeentehuis

U kunt de vermissing of diefstal ook doorgeven op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Tijdens deze afspraak ondertekent u een vermissingsverklaring en kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Neem wel een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of identiteitskaart) mee en een kleurenfoto die aan de gestelde eisen voldoet. Deze foto mag maximaal 6 maanden oud zijn