Geheimhouding persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) is in de Wet geregeld. Persoonsgegevens worden gebruikt door de overheid en een aantal andere organisaties.

Doet u een verzoek tot geheimhouding bij de gemeente, dan geldt een verstrekkingsbeperking van uw gegevens. De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan particulieren en commerciƫle instellingen.

Inloggen met DigiD Vraag geheimhouding persoonsgegevens aan

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP krijgen. Welke organisaties dit zijn is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft, of een rijbewijs.

Voor overheidsinstanties is het volgens de wet niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven. Zij krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.
Het gaat om gemeentelijke en andere overheidsorganisaties zoals:

  • Belastingdienst
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer
  • Sociale Verzekeringsbank

Er zijn ook andere instellingen die uw gegevens kunnen opvragen. Deze zijn door het Ministerie aangewezen. Het gaat bijvoorbeeld om pensioenfondsen, deurwaarders en advocaten.

Uitzonderingen

Sommige instanties of personen hebben niet de wettelijke status van overheidsinstantie of aangewezen derde, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten en curatoren. Vragen zij om uw gegevens terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd? Dan moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager.

De gemeente zal in dat geval contact met u opnemen en kijkt daarbij of:

  • de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel
  • de gegevens niet op een andere manier te verkrijgen zijn
  • uw privacy niet onevenredig wordt geschaad

Het aanvragen van geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

De persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het verzoek indient, worden geheimgehouden. Woonde u eerst in een andere gemeente? Dan zijn daar ook nog enige persoonsgegevens van u bekend. U kunt bij uw vorige woongemeente(n) schriftelijk of via het gemeenteloket verstrekkingsbeperking aanvragen.

Heeft u in uw huidige woongemeente een verstrekkingsbeperking geregistreerd? Als u verhuist naar een andere gemeente, verhuist uw verzoek automatisch met u mee.