Uittreksel BRP voor bedrijven

Advocaten en andere bevoegde organisaties kunnen een uittreksel uit de Basisregistratie Personen BRP aanvragen als dat nodig is voor hun werk. Wij kunnen een aanvraag BRP alleen behandelen als de persoon waarvan u het uittreksel opvraagt staat ingeschreven in gemeente Dijk en Waard. Ook vragen we u om een ondertekende toelichting van uw aanvraag. Bij de online aanvraag kunt u deze toelichting als bijlage uploaden.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Uittreksel BRP aanvragen

Het afschrift kost € 10,25.

Stuur een brief met kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar:

Gemeente Dijk en Waard
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Geef in de brief aan waarvoor u een uittreksel uit de BRP nodig heeft. Dan weten wij welke gegevens wij in het uittreksel moeten vermelden. Bij een schriftelijk aanvraag krijgt u het uittreksel binnen 5 werkdagen (na de ontvangst van uw aanvraag) per post toegestuurd en u ontvangt een factuur.

U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.