Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Dit kunt u nodig hebben voor uw (nieuwe) baan. Justis handelt de VOG-aanvragen af.

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen: digitaal of schriftelijk. Bij een digitale VOG-aanvraag zet de werkgever of organisatie de VOG-aanvraag voor u klaar, u ontvangt daarover een e-mail. Een schriftelijke aanvraag gaat via de gemeente. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft laat u weten hoe u de aanvraag kunt indienen. Op deze pagina kunt u de schriftelijke aanvraag starten.

Inloggen met DigiD VOG aanvragen

Kosten

Omschrijving Kosten
Online VOG-aanvraag door werkgever/organisatie € 33,85
Schriftelijke VOG-aanvraag via gemeente € 41,35

Gratis VOG vrijwilligersorganisaties

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. U meldt zich als vrijwilligersorganisatie aan voor deze regeling op de site gratisvog.nl.

Om in het gemeentehuis een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken voor VOG

Meenemen naar uw afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel
  • Uw pinpas

  • Veelgestelde vragen over VOG op de site van Justis