Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Dit kunt u nodig hebben voor uw (nieuwe) baan. Justis handelt de VOG-aanvragen af.

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen: digitaal of schriftelijk. Bij een digitale VOG-aanvraag zet de werkgever of organisatie de VOG-aanvraag voor u klaar, u ontvangt daarover een e-mail. Een schriftelijke aanvraag gaat via de gemeente. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft laat u weten hoe u de aanvraag kunt indienen. Op deze pagina kunt u de schriftelijke aanvraag starten.

Inloggen met DigiD VOG aanvragen

Kosten

Omschrijving Kosten
Online VOG-aanvraag door werkgever/organisatie € 33,85
Schriftelijke VOG-aanvraag via gemeente € 41,35

Bent u zelf niet in staat een VOG aan te vragen? Dan mag de VOG worden aangevraagd door iemand anders. Hiervoor moet diegene wel bevoegd zijn. Download het machtigingsformulier (pdf, 67 KB) als bewijs voor de aanvraag door iemand anders.

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. U meldt zich als vrijwilligersorganisatie aan voor deze regeling op de site gratisvog.nl.

Om in het gemeentehuis een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken voor VOG

Meenemen naar uw afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel
  • Uw pinpas