Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Dit kunt u bijvoorbeeld nodig hebben voor uw (nieuwe) baan.

Uw werkgever of organisatie geeft zelf aan hoe u de aanvraag moet indienen. Dit kan op 2 manieren:

1. Uw werkgever zet de aanvraag klaar

Uw werkgever zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt een e-mail om de aanvraag te controleren en te betalen.

2. Uw werkgever geeft u een formulier

De werkgever of organisatie die om een VOG vraagt, geeft u een ingevuld aanvraagformulier. Deze dient u in bij de gemeente via de onderstaande knop of aan de balie

  • Heeft u een ingevuld aanvraagformulier gekregen als PDF-bestand? Dan stuurt u deze mee als bijlage. Of maak een foto of scan als het formulier op papier is ingevuld. Heeft u geen formulier gekregen? Laat het formulier dan invullen door uw werkgever.
  • Houd het ingevulde formulier bij de hand. Deze gegevens moet u overnemen bij het online aanvragen.
  • De kosten betaalt u direct na de aanvraag via iDEAL.
Inloggen met DigiD VOG aanvragen

Kosten

  Kosten
VOG-aanvraag is klaargezet door werkgever/organisatie € 33,85
VOG-aanvraag dient u zelf in bij de gemeente € 41,35

Hoelang duurt het?

Als u geen strafblad heeft, ontvangt u de VOG binnen 1 tot 4 weken per post.

Bent u zelf niet in staat een VOG aan te vragen? Dan mag de VOG worden aangevraagd door iemand anders. Hiervoor moet diegene wel bevoegd zijn. Download het machtigingsformulier (pdf, 67 KB) als bewijs voor de aanvraag door iemand anders.

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. U meldt zich als vrijwilligersorganisatie aan voor deze regeling op de site gratisvog.nl.

Het is mogelijk om in het gemeentehuis een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Hiervoor neemt u eerst contact op.

Meenemen naar uw afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. U ontvangt dit formulier van de werkgever die u vraagt een VOG te overleggen. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel
  • Pinpas of contant geld.