Verklaring van in leven zijn

Met een verklaring van in leven zijn bewijst u schriftelijk dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt deze verklaring nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

Inloggen met DigiD Aanvragen verklaring van in leven zijn

Attestatie de vita 

Een attestatie de vita is een verklaring van in leven zijn om te gebruiken in het buitenland. U kunt deze alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voor een attestatie de vita moet u persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Kosten

Verklaring Kosten
Verklaring van in leven zijn € 20,20
Attestatie de vita € 16,60

Gratis verklaring

U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft. Hier moet in staan dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. U kunt de verklaring dan alleen gratis krijgen als u deze in het gemeentehuis aanvraagt. Neem contact op om een afspraak te maken.