Subsidie Inwonersinitiatieven

Voor activiteiten voor en door Dijk en Waarders kunt u subsidie aanvragen. Dit doet u in het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Met andere woorden, voor een activiteit in 2022 vraagt u in 2022 subsidie aan.

Subsidie inwonersinitiatieven aanvragen

Subsidievoorwaarden

Deze subsidieregeling is speciaal voor inwoners die een activiteit willen organiseren. De activiteit heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang en verbinding, zodat bewoners uit Dijk en Waard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren van de activiteit. Kortom activiteiten voor en door Dijk en Waarders. Uw aanvraag kunt u doen op de site van Bewonersinitiatieven Dijk en Waard.

Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de subsidieregeling.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.

Voor initiatieven in 2022 kunt u subsidie aanvragen vanaf 4 juli 2022.

Via het online aanvraagformulier op de site van Bewonersinitiatieven Dijk en Waard kunt u uw aanvraag doen.

Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag.