Subsidie Inwonersinitiatieven

De subsidie inwonersinitiatieven is voor inwoners die een activiteit organiseren binnen de gemeente Dijk en Waard. Via onderstaande knop vraagt u subsidie voor uw activiteit aan. Dit doet u in hetzelfde jaar als waarin de activiteit plaatsvindt. 

Subsidie inwonersinitiatieven aanvragen

Subsidievoorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden bij de aanvraag van deze subsidie. Zo heeft de activiteit bijvoorbeeld als doel om de sociale verbinding te versterken, zodat bewoners uit Dijk en Waard elkaar beter leren kennen. Meer informatie over de voorwaarden en verplichtingen leest u op Overheid.nl.

Een initiatief voor een activiteit in Dijk en Waard indienen? Dat kan op de website van Bewonersinitiatieven Dijk en Waard

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.

U vraagt subsidie aan in hetzelfde jaar als waarin de activiteit plaatsvindt.

Via het online aanvraagformulier op de site van Bewonersinitiatieven Dijk en Waard kunt u uw aanvraag doen.

Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag.