Subsidie Welzijn & Participatie

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het welzijn en de participatie van inwoners van Dijk en Waard.

Subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen voor welzijn en participatie kan door het formulier hieronder in te vullen. U kunt het formulier invullen door in te loggen met eHerkenning. Heeft uw organisatie geen eHerkenning? Gebruik dan de knop Subsidie aanvragen zonder eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Subsidie aanvragen met eHerkenning Subsidie aanvragen zonder eHerkenning

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Welzijn, Participatie en Jeugd Dijk en Waard.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor preventieve activiteiten die bijdragen aan:

 • het stimuleren van een leefstijl ter bevordering van de mentale en fysieke gezondheid van kwetsbare inwoners
 • het versterken van de eigen kracht om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen of het bieden van praktische ondersteuning daarbij
 • het opsporen en/of bestrijden van eenzaamheid en het bieden van zingeving
 • het versterken van de financiĆ«le kennis, vaardigheden en positie van financieel kwetsbare inwoners
 • het versterken van gemeenschapszin (samenredzaamheid) van kwetsbare wijken en buurten
 • het doen van individueel onderzoek en diagnostiek in opdracht van de gemeente in complexe casussen om een effectief ondersteuningsaanbod te kunnen bieden
 • activiteiten die een vangnet bieden voor kwetsbare inwoners
 • aanvullend op bovenstaande activiteiten: het werven en trainen van vrijwilligers voor uw eigen organisatie

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Wij raden u aan om de aanvraag in te leveren tussen 1 juli en 1 september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteiten gaan plaats vinden. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Levert u de aanvraag op 1 september of later in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld:

 • Op 31 augustus wordt een onvolledige aanvraag ingeleverd
 • Op 7 september worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente.
  Dan geldt de datum van 7 september als officiƫle datum van ontvangst.

U vraagt de subsidie aan met het online aanvraagformulier dat u bovenaan deze pagina vindt. Dit formulier komt automatisch bij ons binnen. U hoeft de aanvraag dus niet naar ons toe te sturen.

Is de subsidieaanvraag al ingeleverd? Dan kunt u eventuele aanvullende stukken op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Uiterlijk 31 december van het jaar waarin de volledige aanvraag is ingeleverd.