Subsidie Wonen, Welzijn en Zorg

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de eigen kracht van kwetsbare inwoners bevorderen en ervoor zorgen dat maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten die inwoners met een beperking activeren of die bijdragen aan zelfredzaamheid.

Voor 2022 kunt u geen subsidie meer aanvragen, omdat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Wonen, Welzijn en Zorg 2020.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • activiteiten die de gezondheid van risicogroepen bevorderen
  • activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van sociaal kwetsbare inwoners, waardoor zij meer zelfredzaam worden
  • activiteiten die gericht zijn op de activering van inwoners met een beperking of chronische ziekte
  • activiteiten die een vangnet bieden voor sociaal kwetsbare inwoners

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl 

Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag.