Subsidie Wonen, Welzijn en Zorg

U kunt subsidie aanvragen om activiteiten te doen die kwetsbare inwoners helpen om sterker te worden en om meer mee te doen in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten die inwoners met een beperking activeren of die bijdragen aan zelfredzaamheid.

Let op: deze subsidie kunt u alleen aanvragen voor activiteiten in Heerhugowaard voor het jaar 2023.

Download het aanvraagformulier (pdf, 307 KB)

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Wonen, Welzijn en Zorg 2020.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • activiteiten die de gezondheid van risicogroepen bevorderen
  • activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van sociaal kwetsbare inwoners, waardoor zij meer zelfredzaam worden
  • activiteiten die gericht zijn op de activering van inwoners met een beperking of chronische ziekte
  • activiteiten die een vangnet bieden voor sociaal kwetsbare inwoners

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af van wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2023: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 oktober 2022. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 oktober 2022 in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Onvolledige aanvraag

Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld: 

  • Op 2 juli wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 6 juli worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 

Dan geldt de datum van 6 juli als officiƫle datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl 

Uiterlijk 20 weken na indiening van een volledige aanvraag.