Subsidieregister

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor onder andere activiteiten op het gebied van jeugd, kunst en cultuur. De gemeente publiceert elk kwartaal een register waarin u ziet welke subsidies zijn verstrekt.

Download subsidieregister 2022 (pdf, 200 KB)

De gemeente publiceert elk kwartaal een openbaar subsidieregister. Hierin staan de subsidies die door particulieren en organisaties zijn aangevraagd. De subsidiebedragen die in het register zijn opgenomen zijn de vastgestelde subsidies en de verleende subsidies.

Als de activiteit waarvoor subsidie is verleend is uitgevoerd, moet de aanvrager hierover meestal een verantwoording indienen bij de gemeente. De gemeente stelt dan de verleende subsidies vast. Deze bedragen kunnen lager zijn dan de verleende subsidies. Of en hoe er verantwoording moet worden afgelegd kunt u lezen in de voorwaarden van de betreffende subsidie.

Met behulp van het register wordt voor iedereen inzichtelijk welke subsidies door de gemeente worden verstrekt aan organisaties en particulieren en voor welke activiteiten. In verband met privacywetgeving worden de namen van individuele personen niet gepubliceerd.

Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt de registers van het komende jaar, het huidige jaar en de afgelopen 4 jaren inzien.

Bied de gemeente geen subsidie voor uw project of activiteit? Op de website van Vindsubsidies staat een overzicht van alle provinciale, landelijke en Europese subsidiemogelijkheden. Zowel voor inwoners als ondernemers. 

Ga naar Vindsubsidies.nl