Subsidieregister

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor onder andere activiteiten op het gebied van jeugd, kunst en cultuur. De gemeente publiceert elk kwartaal een register waarin u ziet welke subsidies zijn verstrekt.

Download subsidieregister 2023 (xlsx, 27 KB)

Hoe werkt het?

De gemeente zet elke 3 maanden een openbaar subsidieregister op de website. Hierin staan de subsidies die aan personen en organisaties zijn gegeven. In het register staan de subsidiebedragen van zowel de verleende subsidies als de vastgestelde subsidies.

Als de activiteit waarvoor subsidie is verleend is uitgevoerd, moet de aanvrager meestal bewijs hiervan sturen naar de gemeente. De gemeente stelt dan de verleende subsidies vast. Deze bedragen kunnen lager zijn dan de verleende subsidies. Of en hoe het bewijs moet worden gegeven kunt u lezen in de voorwaarden van de betreffende subsidie.

Het register laat zien welke subsidies door de gemeente worden gegeven aan personen en organisaties, en voor welke activiteiten. De namen van individuen worden niet gepubliceerd vanwege privacywetgeving.

Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan het register.

U kunt de registers van dit jaar en de afgelopen jaren bekijken. Houd deze website in de gaten voor updates. Hieronder vindt u de subsidieregisters 2014 tot en met 2021 van de voormalige gemeente Heerhugowaard en de subsidieregisters 2022 en 2023 van Dijk en Waard.