Subsidieregister

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor onder andere activiteiten op het gebied van jeugd, kunst en cultuur. De gemeente publiceert elke 3 maanden een register. Hierin staan de subsidies die aan personen en organisaties zijn gegeven. In het register staan de subsidiebedragen van zowel de verleende subsidies als de vastgestelde subsidies.

U kunt de registers van dit jaar en de afgelopen jaren bekijken:

De namen van personen worden niet gepubliceerd vanwege privacywetgeving. Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan het register.