Voor de kiezer

Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. U heeft kiesrecht als u de Nederlandse nationaliteit hebt en 18 jaar of ouder bent.

Door de val van het kabinet worden de verkiezingen eerder gehouden. De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om straks te stemmen. 

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan het stemmen.

Ingeschreven in een Nederlands gemeente

Verblijft u op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland en staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u stemmen op 2 manieren:

 • Door iemand voor u te laten stemmen. U kunt deze persoon machtigen via de stempas of een formulier.
 • Per brief vanaf uw tijdelijke woonadres. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden.

Let op: Uw volledige aanvraag moet uiterlijk woensdag 25 oktober 2023 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.

Niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente

Als u niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, moet u zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kunt u per brief stemmen, of via een schriftelijke volmacht, of met een kiezerspas (hiervoor moet u in Nederland zijn).

Let op: Uw registratie aanvraag moet uiterlijk woensdag 11 oktober 23.59 uur (Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.

Alle stembureaus in de gemeente Dijk en Waard zijn op woensdag 22 november geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op uw stempas staat het stembureau bij u in de buurt vermeld. Wij raden u aan om gebruik te maken van dat stembureau. Zo willen we lange wachttijden bij andere stembureaus voorkomen. Stemmen bij een ander stembureau binnen de gemeente is wel toegestaan.

In het stembureau heeft u nodig:

 • De stempas die u per post ontvangen heeft EN
 • Uw identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus geldig tot 23 november 2018 of later.

Stempas kwijt of niet ontvangen

U kunt een vervangende stempas aanvragen op twee manieren: schriftelijk of persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis. Om schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen, kunt u het formulier downloaden. Dit formulier vindt u begin oktober op deze website. Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het op de volgende manieren naar ons toe sturen:

Aanvragen stempas (odt, 9 KB)

 • inleveren aan de balie van het gemeentehuis of
 • per post opsturen naar:
  Team verkiezingen, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard of
 • mailen naar verkiezingen@dijkenwaard.nl

De gemeente moet uw ingevulde formulier uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 hebben ontvangen. U ontvangt per post uw vervangende stempas.

Een vervangende stempas aanvragen bij de balie van het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude (de Binding) of Heerhugowaard is mogelijk tot dinsdag 21 november 2023 vóór 12:00 uur. Als u een afspraak maakt, voorkomt u wachttijden.

Als u na ontvangst van uw vervangende stempas de originele terugvindt, kunt u deze niet meer gebruiken. U moet dan uw vervangende stempas meenemen naar het stembureau.

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De kiezer die voor u gaat stemmen, mag maximaal 2 volmachtstemmen voor iemand anders uitbrengen. Deze stem(men) brengt hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uit.

U kunt op 2 manieren iemand anders voor u laten stemmen:

Via de stempas (tijdens de verkiezingen)

 • Vul de achterkant van uw stempas in.
 • Geef uw ingevulde stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.
 • De kopie van uw identiteitsbewijs mag ook een duidelijke foto op een mobiele telefoon of een tablet zijn.

Let op! Degene die voor u gaat stemmen moet ook in gemeente Dijk en Waard ingeschreven staan.

Via een formulier (voor de verkiezingen)

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Dijk en Waard woont? U kunt dan een schriftelijke volmacht aanvragen.

 • Vul een formulier in. Dit formulier vindt u begin oktober op deze website.
 • Verstuur het formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2023. 
 • De gemeente neemt uw aanvraag na 9 oktober in behandeling. Omdat we dan de kiesgerechtigheid kunnen vaststellen.
 • Wordt uw aanvraag goedgekeurd? De persoon die voor u stemt ontvangt per post een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen.
 • De persoon geeft het bewijs in het stembureau af. De persoon hoeft geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Let op! Als u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. U kunt dus niet meer zelf gaan stemmen.

Met de stempas die u heeft ontvangen, kunt u in de gemeente Dijk en Waard stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig.

U kunt deze schriftelijk aanvragen. U kunt hiervoor een formulier downloaden en invullen. Dit formulier vindt u begin oktober op deze website. Uw  verzoek moet uiterlijk op 17 november 2023 om 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente.

U kunt uw stempas ook naar een kiezerspas laten omzetten aan de balie van het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude (de Binding) of bij gemeentehuis Heerhugowaard. Dat kan tot dinsdag 21 november 2023 12.00 uur

Binnenkort vindt u hier een overzicht van de stembureaus in de gemeente Dijk en Waard.

Zelfstandig kunnen stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat u in een rolstoel zit of niet goed kunt zien.

Wij vinden het belangrijk dat u toch zo zelfstandig mogelijk kunt stemmen. Daarvoor zijn een aantal zaken geregeld in het stemlokaal. Ook zijn er hulpmiddelen aanwezig. 

Alle stembureaus in Dijk en Waard zijn toegankelijk voor kiezers met een beperking. Een uitzondering is het stembureau in De Bonte Koe in Koedijk en stembureau Wijkkantoor Rivierenwijk.

Het stembureau in het gemeentehuis Heerhugowaard aan de Parelhof 1 is extra toegankelijk. Daar is een stemmal met geluidsvoorziening voor blinde of slechtziende kiezers. U kunt gebruik maken van vervoer naar dit stembureau. Dit vervoer is gratis. 

U kunt een rit reserveren bij HugoHopper. Belt u dan naar 072 - 737 02 17. Een rit reserveren kan tot uiterlijk één dag van tevoren, dus op dinsdag 21 november.

Informatie over stemmen met stemmal  

Informatie voor kiezers met een beperking (pdf, 99 KB) 

HugoHopper biedt gratis vervoer aan voor leden en niet-leden. U wordt dan thuis opgehaald en naar het stembureau gebracht. U wordt ook weer terug naar huis gebracht. Dit doet HugoHopper op woensdag 22 november van 8.00 tot 20.00 uur.

U kunt een rit reserveren. Belt u dan naar 072 - 737 02 17. Een rit reserveren kan tot uiterlijk één dag van tevoren, dus op dinsdag 21 november.

Na het sluiten van de stembussen telt elk stembureau de stemmen per partij. Deze telling is openbaar. Zodra de voorlopige uitslag op partijniveau van alle stembureaus is ontvangen en verwerkt, wordt deze bekendgemaakt.

Op donderdag 23 november om 9.00 uur zal er een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau plaatsvinden. Dit vindt plaats in sporthal Geestmerambacht, Dokter Wilminkstraat 3, 1723 XN Noord-Scharwoude.
Tijdens deze zitting worden alle stemmen per kandidaat geteld. Als alle stemmen zijn geteld en verwerkt, zal het gemeentelijk stembureau de uitslag bekendmaken.

U bent welkom om aanwezig te zijn tijdens het tellen van de stemmen en aantekeningen te maken. Het storen van de stembureauleden tijdens het tellen is niet toegestaan.