Bouwdossier inzien

Als u een bouwdossier wilt inzien regelt u dat bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) óf bij de gemeente. Dat is afhankelijk van de periode waarin de bouwvergunningen in dat dossier zijn afgegeven.

Gaat het om een bouwvergunning uit de periode 1900 tot 2011? Ga naar de site van het RHCA.

Het inzien van bouwvergunningen vanaf 2011 regelt u online bij de gemeente via onderstaande knop.

Bouwdossier inzien

In het bouwdossier staan meestal gegevens over het gebruik van heipalen en sonderingsgegevens.

De gemeente geeft geen bouwkundig advies. Neem voor bouwkundige adviezen contact op met een architect, aannemer, constructeur of adviesbureau.

Het opvragen en digitaal ontvangen van een bouwdossier uit de periode vanaf 2011 is gratis.

Aan het inzien van bouwvergunningen uit de periode vóór 2011 over grondgebied in de voormalige gemeente Langedijk zijn kosten verbonden.  Meer informatie over deze kosten vindt u op de site van RHCA

Binnen 2 werkdagen ontvangt u het dossier in uw mailbox.

Het auteursrecht op de bestanden in de bouwdossiers, waaronder tekeningen, fotomateriaal, logo's en grafische voorstellingen, berust uitdrukkelijk bij de aanvrager van de vergunning, of zijn/haar opdrachtnemers, zoals tekenaars, ontwerpers en architecten. het is de ontvanger van de bestanden niet toegestaan om de inhoud van de bestanden te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker.