Bouwtoezicht en handhaving

Zodra u een bouwvergunning heeft gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij bouwtoezichthouder van de afdeling Handhaving. 

Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden. Zorg ervoor dat er veilig en volgens de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit wordt gewerkt. Houd ook rekening met aandachtspunten uit de vergunning.

Stel de gemeente direct op de hoogte als u wijzigingen wilt uitvoeren, omdat zij akkoord moet gaan met de wijziging (legalisatie). Zo voorkomt u een eventuele een bouwstop.

Als u niet volgens de regels bouwt of sloopt, kan de toezichthouder het werk stilleggen. Dit gebeurt eerst mondeling en wordt daarna schriftelijk bevestigd. Als het werk is stilgelegd, mag u geen enkele handeling meer (laten) verrichten aan het bouwwerk.

Illegale bouwwerken voldoen niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen en zijn zonder vergunning gebouwd. Hierop kan de gemeente handhavend optreden. Het recht op handhaving voor illegale bouw verjaart niet. Een illegaal bouwwerk wordt in de loop der jaren dus nooit legaal.

Bouwstoffen en grond kunnen verontreinigde stoffen bevatten. Deze stoffen mogen niet in de bodem of het oppervlaktewater belanden. Er zijn daarom normen opgesteld voor hergebruik van verontreinigde grond en bouwstoffen. U moet de samenstelling van de bouwstof kunnen aantonen. 

Bent u van plan om bepaalde bouwstoffen of grond te (her)gebruiken? Vul dan het meldingsformulier ‘Bouwstoffenbesluit’ in. Dit formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Handhaving.