Monumentenvergunning

De gemeente wil de geschiedenis van Heerhugowaard levend te houden voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn monumenten belangrijk. Een monument is een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur. Deze wordt beschermd vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. In het erfgoedregister (pdf, 113 KB) staan de (gemeentelijke) monumenten.

Voor bouwwerkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het online Omgevingsloket. 

Vergunning aanvragen (particulier) Vergunning aanvragen (zakelijk)

Soms is een bodemonderzoek noodzakelijk bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De brochure Vergunningvrij van het Cultureel Erfgoed laat zien welke activiteiten vergunningvrij zijn.