Monumentenvergunning

De gemeente wil de geschiedenis en het erfgoed van Dijk en Waard levend te houden voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn monumenten belangrijk.

Een monument is een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur. Alle nagelvaste onderdelen horen bij het monument, ook onderdelen die na de bouw of na de aanwijzing tot monument zijn gewijzigd of toegevoegd. Deze onderdelen worden beschermd vanwege bijzondere cultuurhistorische, stedenbouwkundige, of architectonische waarde en/of herkenbaarheid of gaafheid. Dit kunt u terug lezen in de (redengevende) beschrijving van uw monument.
Bent u benieuwd? Stuur dan een e-mail naar de gemeente, de afdeling erfgoed.

Is mijn pand een monument? Check het erfgoedregister.

Monument verbouwen

Wilt u uw monument verbouwen en/of verduurzamen? Dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. Voor bouwwerkzaamheden, zoals verbouw, een uitbreiding, gevel/wand isolatie, plaatsing van zonnepanelen of groot onderhoud, is een vergunning nodig.

Wilt u informatie over een monument? Of wilt u weten of u voor geplande werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem dan contact op met het Omgevingsloket Dijk en Waard.

Voor bouwwerkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via omgevingswet.overheid.nl.