Ontheffing geluidhinder

Geluidhinder is verboden. De gemeente kan een ontheffing verlenen.

Voorbeelden van geluidhinder:

  • Niet permanente activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden zoals een kermis, een braderie, een straatfeest, etc.
  • Luidsprekers op voertuigen, die reclame of muziek maken of mededelingen doen.
  • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.
  • Werkzaamheden aan de weg of aan het spoor.
  • Bouwwerkzaamheden tussen 19:00 uur ’s avonds en 07:00 uur ’s ochtends of in het weekend.
Ontheffing geluidhinder aanvragen (pdf, 111 KB)

  • Het gaat om werkzaamheden die u om dringende redenen niet overdag kunt uitvoeren.
  • De ontheffing is geen reden om meer overlast te veroorzaken dan nodig is. De politie mag altijd optreden bij overlast.

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek ontheffing geluidhinder zijn € 101,15

Heeft u last van geluidsoverlast? Neem dan contact op met de politie 0900 88 44.