Rioolaansluiting aanvragen

Een gebouw met een afvoer voor vuilwater moet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Hemelwater wordt, als het niet anders kan, ook op de gemeentelijke riolering aangesloten. De gemeente voert deze werkzaamheden vanaf de erfgrens uit. De kosten zijn voor u als aanvrager.

Het is niet toegestaan zelf een aansluiting te maken.

Voor tijdelijke voorzieningen (keet, bronnering, toiletwagen) moet u ook een rioolaansluiting aanvragen.

Rioolaansluiting aanvragen

Vrijvervalriolering

Vrijvervalriolering maakt gebruik van de zwaartekracht om het water naar het riool te laten lopen. Het regen- en afvalwater gaat via natuurlijke stroming de juiste kant op (vrij verval).

Afvalwaterafvoer en  hemelwaterafvoer moeten gescheiden worden aangeboden. Het beste is als u het hemelwater rechtstreeks afvoert naar het oppervlaktewater nabij uw perceel.

Drukrioleringsstelsel

In het buitengebied zijn de afstanden tot de gemeentelijke riolering te groot voor vrijverval riolering. Hier is vaak een drukrioleringsstelsel aanwezig. De kosten voor aansluiting op een drukrioleringsstelsel zijn voor u als aanvrager.

Let op: deze kosten kunnen behoorlijk hoog zijn.

De kosten van de woonhuisaansluiting en de keetaansluiting worden direct na het in behandeling nemen in rekening gebracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten per aansluiting. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt hierover.

 • Woonhuisaansluiting     
  • In gebied dat door de gemeente bouwrijp gemaakt is, Ø125 mm: € 613,45 excl. 21% BTW
  • In andere gebieden: gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
 • Keetaansluiting     
  • In gebied dat door de gemeente bouwrijp gemaakt is, Ø125 mm: € 613,45 excl. 21% BTW. Deze wordt later gebruikt als woonhuisafvoer
  • Tijdelijke aansluiting: gemaakte kosten en verwijderingskosten, plus 18% directiekosten
 • Bedrijfsaansluiting: gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
 • Kolkaansluiting: gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
 • Drainage-aansluiting: gemaakte kosten, plus 18% directiekosten
 • Hoogbouwaansluiting: gemaakte kosten, plus 18% directiekosten

 • Er moet onderscheid gemaakt worden tussen vuilwaterafvoer (kleur rood-bruin) en regenwaterafvoer (kleur blauw-grijs)
 • U moet bij de aanvraag een situatieschets toevoegen, met daarop duidelijk de leidingen.
 • De leidingen moeten onder voldoende afschot worden aangelegd: minimaal 1:200 en maximaal 1:50.
 • Bij de erfgrens mag de diepteligging van de leidingen niet meer dan 0,50 m beneden (toekomstig) maaiveld zijn. De diameter moet minimaal Ø125 mm zijn.
 • De leidingen moeten maximaal 50 centimeter van de erfgrens af liggen.
 • Het terrein rond de leidingen moet vrij zijn van bouwmaterialen en puin.
 • Een gebouw wordt pas op het riool aangesloten als kap op het gebouw zit en de hemelwaterafvoeren (regenpijpen) op de grondleidingen zijn aangesloten.
 • Bestaat de kans dat er zand in het gemeenteriool terecht komt (bij leegzuigen van bouwputten)? Dan moet zorgen dat u een zandvanger gebruikt.
 • Gebruikt u het gemeentelijke riool of voert u werkzaamheden uit op het riool? Dan moet u toestemming hebben van de cluster beheer Ruimte rioleringen en waterhuishouding.

Hoe viezer het rioolwater is, hoe meer energie en chemicaliën het kost om het weer schoon te maken. We kunnen er samen voor zorgen dat ons afvalwater niet onnodig vervuilt. U helpt mee door onderstaande voorwerpen niet door het toilet te spoelen:

 • Vetten en oliën. Deze stoffen hechten zich gemakkelijk aan de buiswand waardoor het slechts een kwestie van tijd is dat de verstopping zal gaan plaatsvinden. Bovendien kunnen deze stoffen de werking van de rioolwaterzuivering storen of zelfs beschadigen.
 • Vezelachtig textiel (eenmalige wegwerpdoekjes). Poetsdoeken, vaatdoeken, dweilen en de steeds populairder wordende eenmalige wegwerpdoekjes stromen moeilijk af en éénmaal in het gemaal kunnen deze niet verpompt worden.
 • (Dames-)verbandartikelen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de vezelachtige voorwerpen.
 • Kunststoffen. Plasticzakken, folie en landbouwplastic stromen slecht af. Hier is het verstoppinggevaar het grootst. Het is niet verpompbaar. Rubber raakt verstrikt in de rioolpompen, condooms zijn hier een goed voorbeeld van.
 • Medische artikelen en medicijnen. Uiteraard horen medicijnen niet in het riool thuis, de chemische werking kan in ongekende en ongewenste uitwerkingen resulteren. Voor medische hulpmiddelen kan hetzelfde gelden. Stomazakjes zijn van een sterk soort kunststof en kunnen niet verpompt worden.
 • Al dan niet drijvende, grote voorwerpen. Vaak raken deze voorwerpen niet verder dan de eerste inspectieput in de rioolstreng. De afvalwaterstroom wordt geleidelijk gestremd.