Toekenning huisnummer

De gemeente geeft automatisch huisnummers af aan nieuwe woningen of bedrijfspanden.
  
Als u een woning of bedrijfspand nieuw bouwt of splitst, heeft u soms geen bouwvergunning nodig. U moet dan zelf bij de gemeente een huisnummer aanvragen. 

Is het huisnummer verleend? Breng het dan duidelijk leesbaar aan op het pand.

Huisnummer aanvragen

  • U bent eigenaar of gemachtigd door de eigenaar van het (bedrijfs)pand.
  • Bij meerdere eigenaren: stuur schriftelijke instemming van de andere eigenaren mee.

Tip: betrek ook de huurder(s) van het pand bij uw aanvraag.

Als een gebouw geen verblijfsobject is krijgt het geen eigen huisnummer. Bijvoorbeeld: 

  • Kamer in verpleeghuis of bejaardenhuis
  • studentenkamer
  • kantoorunit

Een verblijfsobject heeft bijvoorbeeld een eigen afsluitbare toegang aan de openbare weg.

Heeft u problemen bij het aansluiten van nutsvoorzieningen op uw nieuwe huisnummer? Uw aanvraag wordt bijvoorbeeld niet in behandeling genomen? Neem dan contact op met het kadaster (kies klantenservice BAG).