Verken uw idee (vooroverleg)

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen? En wilt u weten of bijvoorbeeld uw project past in het omgevingsplan? Dan kunt u uw plan eerst door de gemeente laten beoordelen. Dit doet u via een verkenning van uw idee.

Wat is het nut van een verkenning?

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning krijgt voor uw plan, dan is het verstandig om een vooroverleg aan te vragen. Ook de complexe regelgeving kan aanleiding zijn voor een verkenning.

Dit doet u voordat u uw plan gaat uitwerken en kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Voor een verkenning hoeft u namelijk geen bouwtechnisch uitgewerkte tekeningen aan te leveren. Wel dient u een aantal documenten in. Daarmee beoordeelt de gemeente globaal uw plan. Als uw plan uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn, heeft u hiermee kosten en tijd bespaard.

Het is wel belangrijk dat de aangeleverde documenten duidelijk zijn. Op die manier kan de gemeente beter beoordelen of uw plan kans van slagen heeft.

Hoe vraag ik dit aan?

Klik op het formulier hieronder "Verken uw idee aanvragen" particulier of zakelijk. Vul de vragen in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Aan het einde drukt u op de knop afronden en dan is het verzoek om uw idee te verkennen gedaan.

Inloggen met DigiD 'Verken uw idee' aanvragen (particulier) Inloggen met eHerkenning Niveau 1 Verken uw idee aanvragen (zakelijk)

Welke documenten moet ik toevoegen?

Voor een zorgvuldige en snelle behandeling van uw verzoek, voegt u de volgende documenten bij het formulier toe:

  • Een duidelijke situatietekening (plattegrond) van de bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100).
  • (Globale) bouwtekening van de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:100).
  • Foto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.
  • Bouwhistorisch onderzoeksrapport (voor een monument).
  • Andere informatie (zoals een kadastrale kaart) die belangrijk is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.
  • Een uitleg (motivering) als u al weet dat de bebouwing niet past in de omgevingsvergunning.

Wat zijn de kosten?

De verkenning van uw idee kost € 152,55. Ook als de uitslag van het vooroverleg negatief is. Ieder volgend overleg kost € 651,30.

De gemeente doorloopt de volgende stappen:

  • De gemeente controleert eerst of uw plan vergunningsvrij is. In sommige situaties is dat nog best ingewikkeld. Bijvoorbeeld als u op een hoek woont of als u een plan heeft voor een monument. 
  • Daarna wordt onderzocht of uw plan past in het omgevingsplan.
  • De gemeente bekijkt de stedenbouwkundige en verkeerskundige gevolgen. En de gemeente kijkt naar de effecten voor het milieu.

De gemeente streeft ernaar binnen 6 weken antwoord te geven op uw verzoek. Bij ingewikkelde zaken of door drukte kan dit langer duren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket Dijk en Waard.