Voorgenomen verkopen vastgoed gemeente Dijk en Waard

De gemeente verkoopt regelmatig vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond. Op deze pagina publiceert de gemeente de voorgenomen verkopen van vastgoed.

Publicatie in Gemeenteblad

Voorgenomen verkopen worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en worden nader toegelicht op deze pagina. Kijk hieronder welke voornemens tot verkoop van vastgoed de gemeente op dit moment heeft.