Havenplein: herinrichting

Verfraaiing van het Havenplein stond al jaren op de gemeentelijke agenda, maar was door financiƫle tegenwind op de lange baan geraakt. In 2017 heeft de raad aangegeven dat dit project nu echt prioriteit moest krijgen en heeft daarvoor indertijd budget beschikbaar gesteld. En in maart 2019 is gestart met een participatieproces om samen met omwonenden en andere belanghebbenden een ontwerp te maken voor een mooi en levendig Havenplein.

Er ligt nu een prachtig ontwerp voor een multifunctioneel plein. In het plan voor het Havenplein is terug te zien wat omwonenden hebben aangedragen. Er komt een mooie horecagelegenheid op de kop van de haven, meer groen langs de kades en ruimte voor woningbouw. Daarnaast wordt het parkeren elegant ingepast en het gebouw met sanitaire voorzieningen verhuist naar het Sluiswachtershuis, dat ook wordt opgeknapt.

Definitief Masterplan Havenplein (pdf, 25 MB)

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Richard de Boer, via telefoonnummer 072 575 55 55