Havenplein: herinrichting

Het opknappen van het Havenplein stond al lange tijd op de planning van de gemeente. Maar door financiƫle problemen werd het steeds uitgesteld. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat dit project nu echt prioriteit moest krijgen en heeft daarvoor budget vrijgemaakt. In maart 2019 is gestart met een samenwerkingsproces om samen met buurtbewoners en andere betrokkenen een ontwerp te maken voor een aantrekkelijk en levendig Havenplein.

Er ligt nu een prachtig ontwerp voor een multifunctioneel plein. In het plan voor het Havenplein is terug te zien wat buurtbewoners hebben bedacht. Er komt een mooie horecagelegenheid op de kop van de haven, meer groen langs de kades en ruimte voor woningbouw. Bovendien wordt het parkeren op een slimme manier opgelost. Het gebouw met sanitaire voorzieningen wordt verplaatst naar het Sluiswachtershuis, dat ook wordt opgeknapt.

Meer weten over de toekomst van het Havenplein? Lees de bewonersbrief van december 2022 (pdf, 108 KB).

Definitief Masterplan Havenplein (pdf, 25 MB)

De sluis in Broek op Langedijk heeft al een tijd last van verzakkingen van het maaiveld. Daarom laat de gemeente herstelwerkzaamheden aan de damwand uitvoeren. 

De werkzaamheden zijn verdeeld over twee seizoenen. In de periode tussen eind januari en begin maart 2023 wordt aan de westzijde van de sluis een nieuwe damwand aangebracht. Na het volgende vaarseizoen, vanaf medio oktober 2023, wordt de oostzijde gerepareerd. Firma De Boer en de Groot voeren de werkzaamheden uit.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken, moeten er zware machines en bouwmaterialen komen. Door het laden en lossen kan er kort enige hinder zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Hulpdiensten kunnen er op elk moment door. 

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen, neem dan contact op met onze toezichthouder, de heer D. Leijen.

Op dit moment is project Havenplein beland in een volgende fase. Het schetsontwerp van de zuidelijke kade uit het Masterplan wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Ook worden er voorbereidingen gedaan, zodat het 1e deel van de uitvoering soepel kan verlopen.

Langs de Prins Hendrikkade willen wij in de toekomst een nieuwe damwand plaatsen. Hierbij wordt er gewerkt aan de kade. Dit heeft invloed op het grondwater. Wisselende grondwaterstanden kunnen gevolgen hebben voor de bodem en de gebouwen. Uw fundering maar ook uw woning kunnen last hebben van wisselende grondwaterstanden. Hierdoor kan bijvoorbeeld scheurvorming in de gevel ontstaan. Daarom is het belangrijk om te weten wat de grondwaterstanden in het gebied zijn. Met deze informatie kunnen we ervoor zorgen dat het grondwaterpeil tijdens en na de werkzaamheden op hetzelfde niveau blijft.

Op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2023 worden in de grond 8 peilbuizen geplaatst. Dat gebeurt om de grondwaterstanden te kunnen controleren. Deze werkzaamheden beginnen rond 8.00 uur 's ochtends en worden uitgevoerd door Poelsema Veldwerk Bureau uit Vollenhove. Op het kaartje kunt u zien waar de peilbuizen worden geplaatst. De peilbuizen worden met de hand geboord, waardoor u bijna geen hinder zal ondervinden van de werkzaamheden. Ongeveer een week later wordt er meetapparatuur ingezet.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Richard de Boer, via telefoonnummer 072 575 55 55