Havenplein: herinrichting

Verfraaiing van het Havenplein stond al jaren op de gemeentelijke agenda, maar was door financiƫle tegenwind op de lange baan geraakt. In 2017 heeft de raad aangegeven dat dit project nu echt prioriteit moest krijgen en heeft daarvoor indertijd budget beschikbaar gesteld. En in maart 2019 is gestart met een participatieproces om samen met omwonenden en andere belanghebbenden een ontwerp te maken voor een mooi en levendig Havenplein.

Er ligt nu een prachtig ontwerp voor een multifunctioneel plein. In het plan voor het Havenplein is terug te zien wat omwonenden hebben aangedragen. Er komt een mooie horecagelegenheid op de kop van de haven, meer groen langs de kades en ruimte voor woningbouw. Daarnaast wordt het parkeren elegant ingepast en het gebouw met sanitaire voorzieningen verhuist naar het Sluiswachtershuis, dat ook wordt opgeknapt.

Meer weten over de toekomst van het Havenplein? Lees de bewonersbrief van december 2022 (pdf, 108 KB).

Start werkzaamheden sluis

De sluis in Broek op Langedijk heeft al een tijd last van verzakkingen van het maaiveld. Daarom laat de gemeente herstelwerkzaamheden aan de damwand uitvoeren. 

De werkzaamheden zijn verdeeld over twee seizoenen. In de periode tussen eind januari en begin maart 2023 wordt aan de westzijde van de sluis een nieuwe damwand aangebracht. Na het volgende vaarseizoen, vanaf medio oktober 2023, wordt de oostzijde gerepareerd. Firma De Boer en de Groot voeren de werkzaamheden uit.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken, moeten er zware machines en bouwmateriaalen komen. Door het laden en lossen kan er kort enige hinder zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Hulpdiensten kunnen er op elk moment door. 

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen, neem dan contact op met onze toezichthouder, de heer D. Leijen.

Definitief Masterplan Havenplein (pdf, 25 MB)

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Richard de Boer, via telefoonnummer 072 575 55 55