Havenplein

Het opknappen van het Havenplein stond al lange tijd op de planning van de gemeente. Maar door financiƫle problemen werd het steeds uitgesteld. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat dit project nu echt prioriteit moest krijgen en heeft daarvoor budget vrijgemaakt. In maart 2019 is gestart met een samenwerkingsproces om samen met buurtbewoners en andere betrokkenen een ontwerp te maken voor een aantrekkelijk en levendig Havenplein.

Er ligt nu een prachtig ontwerp voor een multifunctioneel plein. In het plan voor het Havenplein is terug te zien wat buurtbewoners hebben bedacht. Er komt meer uitzicht over het water, meer groen in het gebied, ruimte voor woningbouw en horeca. Bovendien wordt het parkeren op een slimme manier opgelost. Het gebouw met sanitaire voorzieningen wordt verplaatst naar het Sluiswachtershuis, dat ook wordt opgeknapt.

Meer weten over de toekomst van het Havenplein? Lees de bewonersbrief van december 2022 (pdf, 108 KB).

Definitief Masterplan Havenplein (pdf, 25 MB)

Op dit moment is project Havenplein beland in een volgende fase. Het schetsontwerp van de zuidelijke kade uit het Masterplan wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Ook worden er voorbereidingen gedaan, zodat het 1e deel van de uitvoering soepel kan verlopen.

Langs de Prins Hendrikkade willen wij in de toekomst een nieuwe damwand plaatsen. Hierbij wordt er gewerkt aan de kade. Dit heeft invloed op het grondwater. Wisselende grondwaterstanden kunnen gevolgen hebben voor de bodem en de gebouwen. Uw fundering maar ook uw woning kunnen last hebben van wisselende grondwaterstanden. Hierdoor kan bijvoorbeeld scheurvorming in de gevel ontstaan. Daarom is het belangrijk om te weten wat de grondwaterstanden in het gebied zijn. Met deze informatie kunnen we ervoor zorgen dat het grondwaterpeil tijdens en na de werkzaamheden op hetzelfde niveau blijft.

In mei 2023 zijn er 8 peilbuizen in de grond geplaatst om de grondwaterstanden te kunnen controleren. Op het kaartje ziet u waar de peilbuizen geplaatst zijn. Ook is er meetapparatuur ingezet. Deze meetpunten kunnen ook gebruikt worden bij de inrichting en evaluatie van werkzaamheden. Voor nu wordt er een meetperiode van 1 jaar aangehouden.

Momenteel wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Hierbij wordt het project technisch haalbaar gemaakt en worden de schetsen vertaald naar tekeningen waar de aannemers mee aan de slag kunnen.

In dit project gaat de gemeente de komende periode samenwerken met De Boer & De Groot civiele werken B.V. Er wordt gestart met de technische uitwerking van de Sluiskade. Als de resultaten van het grondwateronderzoek aan de Prins Hendrikkade binnen zijn, kan ook deze kant van de haven meegenomen worden in de technische uitwerking. Voor dit onderzoek zijn er diverse peilbuizen geplaatst.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Richard de Boer, via telefoonnummer 072 575 55 55