Zuiderdel

Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers wil de gemeente plannen maken voor een fijne leefomgeving. Er komt van alles op ons af en we moeten de beperkte ruimte gebruiken voor veel verschillende dingen. Denk hierbij aan verandering van energie die beter is voor het milieu (energietransitie), herstellen van de natuur en biodiversiteit en aan landbouw. Om dit voor elkaar te krijgen, denken we na over een plan voor Zuiderdel. Hierin staat hoe we het gebied goed kunnen inrichten, zodat het ruimte geeft aan al deze uitdagingen.

Het gebied rondom Zuiderdel is op dit moment met name in gebruik voor de landbouw. Door het open en agrarische landschap is dit gebied erg geliefd. Vanwege dit mooie landelijke karakter heeft het gebied ook een belangrijke recreatieve functie. Zo lopen er fiets- en wandelpaden en is er de wens om hier een vaarroute aan toe te voegen.

Zuiderdel is ook een zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie. De gemeente maakt samen met de inwoners een plan (gebiedsvisie) om het gebied in te richten zodat het ruimte biedt voor al deze functies. Door het gebied te vernieuwen zorgen we ervoor dat (kleinschalige) landbouw en het opwekken van energie samenkomt. Zo kunnen we in de toekomst samen genieten van een omgeving met een levendige natuur.

Regionale Energiestrategie (RES)

In de Regionale Energiestrategie (RES) heeft de Provincie Noord-Holland doelen gesteld om duurzame energie op te wekken in de regio. Ook in Dijk & Waard is gekeken naar locaties voor het plaatsen van zonneweides. Het gebied Zuiderdel is een geschikte locatie om zonne-energie op te wekken. De gemeenteraad is in principe akkoord gegaan met dit zoekgebied. 

Er zijn wel verschillende punten die aandacht vragen. Zo is dit gebied nu vooral landbouwgrond en is het ook een belangrijke plek voor natuur en recreatie. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er een gebiedsvisie moet komen. Het doel van de gebiedsvisie is om alle kansen en opgaven in het gebied in samenhang te bekijken, samen met de inwoners van het gebied. Op die manier vullen we samen in hoe onze leefomgeving eruit komt te zien.

De Groene en Blauwe Loper

Recreatieschap Geestmerambacht heeft ook nagedacht hoe de recreatiemogelijkheden, de natuur en de biodiversiteit in het gebied zich verder kunnen ontwikkelen.

Het antwoord daarop is gevonden in De Groene Loper. Dit is een gedeelte die de natuur- en recreatiezones Geestmerambacht en het Park van Luna met elkaar verbindt. Daarnaast wordt er ook een Blauwe Loper aangelegd. Dit is een vaarroute die door het gebied loopt. Met deze plannen zorgen we ervoor dat de natuur de ruimte krijgt en we kunnen blijven genieten van het landschap.

Op de website van Recreatieschap Geestmerambacht vindt u meer informatie over De Groene Loper.

Waar

Op dit kaartje hieronder ziet u het zoekgebied voor de zonneweide en het aangewezen gebied voor de natuurzone, De Groene Loper. De vaarroute is hier nog niet ingetekend.

Wanneer

In het najaar van 2022 hebben we gesprekken gevoerd met alle boeren in het zoekgebied. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met netbeheerders en ontwikkelaars van zonneweides. In dezelfde tijd is het plan voor De Groene Loper verder uitgewerkt door het Recreatieschap.

Met deze oriënterende fase hebben we een goed beeld gekregen van de kansen, knelpunten en technische mogelijkheden in het plangebied. Nu is het tijd om de ideeën over dit gebied uit te werken. Dit doen we samen met agrariërs, grondeigenaren en omwonenden.

Vragen

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de plannen voor de Zuiderdel en De Groene Loper? Stuur dan een mail naar gebiedsvisiezuiderdel@dijkenwaard.nl.