De Punt

Gemeente Dijk en Waard werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. Met dit project wordt een nieuwe weg aangelegd om de doorstroming en bereikbaarheid van Langedijk-Zuid te verbeteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project en de planning. 

Waarom

Door De Punt te verlengen ontstaat een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto- en fietsverkeer tussen De Punt en de Nauertogt. Ook zorgt de verlenging voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras. Door een snellere en kortere route naar de N245 wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast.

Wie

Aannemer KWS gaat in opdracht van gemeente Dijk en Waard aan de slag. 

Wanneer

Fase 1: Onderhoudswerkzaamheden en verkeersmaatregelen uitvoeren aan de bestaande De Punt.

Afgerond.

Fase 2: Bestaande De Punt verlengen tot aan de rotonde Nauertogt/Veertweg/Vronermeerweg.

Afgerond.

Fase 3: Een rotonde aanbrengen op het kruispunt De Punt/Spanjaardsdam.

Afgerond.

Fase 4: De rotonde Nauertogt/Veertweg/Vronermeerweg aanpassen.

De rotonde Nauertogt/Veertweg/Vronermeerweg aanpassen en voorzien van een bypass (weg langs de rotonde). De Vronermeerweg sluit dan aan op de nieuwe bypass De Punt.

Fase 5: De nieuwe De Punt aansluiten op de rotonde Nauertogt.

De nieuwe De Punt aansluiten op de rotonde Nauertogt en een nieuw fietspad bij Westerdel aansluiten op de rotonde.

De voortgang van de werkzaamheden is in de winterperiode afhankelijk van de weersomstandigheden. De totale werkzaamheden aan De Punt duren tot in mei 2024.

De wegwerkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland.  

Plannen en publicaties