Molenwijk Zuid-Oost

In Heerhugowaard wordt in elke wijk, eens in de 40 jaar, een herinrichting uitgevoerd. Met een herinrichting zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de buitenruimte weer aansluit bij de huidige wensen. Molenwijk Zuid-Oost staat in de planning voor 2022. Het gaat hierbij om de wijk tussen Rustenburgerweg, Amstel, Haringvliet en Oostertochtpad.

Klankbordgroep

Samen met een klankbordgroep van buurtbewoners, begeleid door medewerkers van de gemeente is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Molenwijk Zuid-Oost.

Wegens schade aan enkele woningen in de Loodwitmolen moesten we het werk voor ruim 4 weken stoppen. Om verdere schade te voorkomen hebben we een nieuwe werkmethode toegepast. Dit betekent dat we een nieuwe planning en fasering hebben opgesteld.
De fases 1, 2 en 3 zijn gereed. Op dit moment is de aannemer met bestrating in fase 4.1 bezig. Deze werkzaamheden zijn op 1 mei 2024 gereed.

Wanneer de bestrating klaar is zal de aannemer zijn werkterrein opruimen. De verwachting is dat alles medio oktober 2024 klaar is.
De aanleg van het groen zal nog tot het eind van het jaar duren.
De speeltoestellen zijn inmiddels geplaatst.

Planning bestrating

Fase 4.2 Loodwitmolen 93-11 16 april tot 27 mei 2024
Fase 4.3 Loodwitmolen 60-70 even en 113-125 oneven 2 mei tot 17 juni 2024
Fase 4.4 Loodwitmolen vanaf huisnummer 72 even en 127 oneven tot het kruispunt Tabaksmolen 24 mei tot 8 juli 2024
Fase 5.1 Loodwitmolen 2-18 even en 9-19 oneven 18 juni 2024 tot 29 juli 2024
Fase 5.2 Mosterdmolen 2a-14 even en 1-9 oneven 11 juli 2024 tot 9 september 2024
Fase 6 Meelmolen 2-6 26 augustus tot 30 september 2024

Bent u mindervalide? Dan kunt u dit per mail aangeven. We zullen dan met u tijdens de werkzaamheden contact opnemen, zodat we de toegankelijkheid voor de woning (en eventueel een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats) met u kunnen regelen.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:

  • Er komt meer groen in de wijk
  • Er komen meer parkeerplaatsen in de wijk
  • Er komen groene parkeervakken voor het tijdelijk opvangen van regenwater
  • Er worden nieuwe containeropstel plaatsen gemaakt. De container hoeft dan niet meer op de stoep of op een parkeerplaats te worden geplaatst.
  • Het parkeren in ‘rondjes’ op de Loodwitmolen wordt anders ingericht. Parkeren wordt hierdoor makkelijker
  • ​​​​Er komen verlengde parkeerplaatsen voor bestelbussen aan de rand van de wijk

Dijk en Waard BouwApp

Met de Dijk en Waard BouwApp houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom bouwprojecten in de buurt. Lees meer informatie over de Dijk en Waard BouwApp en download de App gratis.