Molenwijk Zuid-Oost: herinrichting

In Heerhugowaard wordt in elke wijk, eens in de 40 jaar, een herinrichting uitgevoerd. Met een herinrichting zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de buitenruimte weer aansluit bij de huidige wensen. Molenwijk Zuid-Oost staat in de planning voor 2022. Het gaat hierbij om de wijk tussen Rustenburgerweg, Amstel, Haringvliet en Oostertochtpad.

Klankbordgroep

In de afgelopen maanden heeft een klankbordgroep van buurtbewoners begeleid door medewerkers van de gemeente een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Molenwijk Zuid-Oost.

In de hele wijk wordt onder de rijbaan drainage aangelegd. Particulieren die drainage op eigen erf willen aanbrengen kunnen worden aangesloten op deze gemeentelijke drainage. Daarom zorgt de gemeente voor een leiding waarop kan worden aangesloten. De kosten voor de aanleg op eigen erf zijn voor de bewoner en in de openbare ruimte voor de gemeente. Wilt u vóór 1 mei 2023 per mail aangeven of u drainage wilt aanleggen op eigen erf?

Bent u mindervalide? Dan kunt u dit per mail aangeven. We zullen dan met u tijdens de werkzaamheden contact opnemen, zodat we de toegankelijkheid voor de woning (en eventueel een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats) met u kunnen regelen.

De stegen in eigendom van de gemeente worden opnieuw betegeld. De overige particuliere stegen moeten door de eigenaren zelf worden opgeknapt. De gemeente wil hier echter bij de aannemer in bemiddelen. Wanneer bewoners per blok het eens kunnen worden, zal de gemeente met een vertegenwoordiger van het blok offerte vragen bij de aannemer. De toezichthouder van de gemeente zal het werk te zijner tijd opleveren met de aannemer.

De fasering is als volgt:

 1. Mei – juli 2023: Mosterdmolen vanaf de Rustenburgerweg tot het kruispunt Tabaksmolen (bij Mosterdmolen nr. 11)
 2. Juni – oktober 2023: Tabaksmolen inclusief het “binnen gedeelte” met speeltuin
 3. September – december 2023: Loodwitmolen vanaf nr. 21 tot nr. 77 (ook de even nummers in dit gedeelte)
 4. November 2023 – februari 2024: Loodwitmolen vanaf nr. 79 tot het kruispunt Tabaksmolen bij nr. 1.
 5. Februari – april 2024: Loodwitmolen 18 – 2 en Mosterdmolen 2 –14 (ook de oneven nummers in dit gedeelte)
 6. Maart – mei 2024: Meelmolen
 7. Voetpaden rondom de wijk worden gedurende het gehele werk opgeknapt, de fasering zal naar verwachting parallel met de bovenstaande 6 fases lopen.

De aannemer zal de bewoners tijdig informeren over de exacte start van de werkzaamheden in hun straat. Let op! Dit is de voorlopige planning. Het kan gebeuren dat deze planning aangepast moet worden. Denk aan slecht weer of een strenge winter. Wij zullen de planning op deze pagina in de loop van het project actualiseren.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:

 • Er komt meer groen in de wijk
 • Er komen meer parkeerplaatsen in de wijk
 • Er komen groene parkeervakken voor het tijdelijk opvangen van regenwater
 • Er worden nieuwe containeropstel plaatsen gemaakt. De container hoeft dan niet meer op de stoep of op een parkeerplaats te worden geplaatst.
 • Het parkeren in ‘rondjes’ op de Loodwitmolen wordt anders ingericht. Parkeren wordt hierdoor makkelijker
 • ​​​​Er komen verlengde parkeerplaatsen voor bestelbussen aan de rand van de wijk

Tijdelijke parkeerplekken

Naar aanleiding van vragen over het parkeren in de wijk tijdens de werkzaamheden hebben we gekeken naar mogelijkheden om tijdelijke parkeerplekken te creëren. De aannemer gaat rijplaten leggen ter plaatse van gerooide groenvakken. Het betreft delen Tabaksmolen, Loodwitmolen en bij de trafo Mosterdmolen. Wij willen op deze wijze 15 tijdelijke plaatsen te realiseren. 
Plattegrond parkeren in Molenwijk (png, 705 KB)

Dijk en Waard BouwApp

Met de Dijk en Waard BouwApp houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom bouwprojecten in de buurt. Lees meer informatie over de Dijk en Waard BouwApp en download de App gratis.