Stadshart

Dijk en Waard blijft zich de komende decennia verder ontwikkelen. Sleutellocaties zijn het Stadshart en het Stationskwartier in Heerhugowaard. Deze gebieden spelen een belangrijke rol als levendige, stedelijke woonmilieus waar ook stedelijke voorzieningen, zoals onderwijs, zorg, cultuur, winkelen en dienstverlening zich concentreren. Deze gebieden vormen samen het stedelijk kerngebied van Dijk en Waard. 

Meer over het Stadshart