Westdijk

Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt de scheiding tussen de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. In de gemeente Dijk en Waard is dit de centrale, verbindende ruimte. Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor wonen, werken en recreatie voor inwoners en bezoekers van Dijk en Waard.

Het gaat om het gebied Westdijk, het water en de havens van Broekhorn en Broek op Langedijk tussen fietsbrug ‘de Krul’ en de haven van Broek op Langedijk. Het gebied heeft de potentie om een aantrekkelijk ontmoetingsgebied van de nieuwe gemeente Dijk en Waard te worden, waar de verschillende publieke functies elkaar versterken. Het water, de Westdijk en de havens vormen dan de recreatieve en cultuurhistorische verbinding, als startpunt om het buitenleven te beleven.

In juli en augustus 2021 konden inwoners van Langedijk en Heerhugowaard en andere belangstellenden hun mening geven over de aangepaste concept-visie 'Westdijk in balans' met reactienota. Veel inwoners hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt. De visie is in oktober vastgesteld door de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard.

De reacties hebben geleid tot een aanvulling op de visie en de nota van beantwoording. De gemeenten nemen alle ideeën en zorgen mee in de volgende fase bij de uitwerking van een Masterplan Publiek domein. Belanghebbenden worden hierbij betrokken. Een aantal voorstellen en ideeën uit de visie vragen nadere afstemming met belanghebbenden of bevoegd gezag, zoals de provincie. Ook moeten bepaalde aspecten nog nader onderzocht worden. De visie is daarmee geen plan, maar een perspectief op de toekomst. Voor de uitwerkingen vindt samenwerking plaats tussen gemeente, eigenaren en andere belanghebbenden.

Bekijk het visiedocument (pdf, 18 MB)

Projectbureau Vrolijks en stedenbouwkundig bureau Urhahn zijn door beide gemeenten gevraagd om de gebiedsvisie te maken voor deze verblijfs- en verbindingsruimte. Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard, stakeholders en ondernemers zijn daar vanaf het begin bij betrokken.

Het doel is om van Westdijk en omgeving een prettig verblijfsgebied te maken voor iedereen. Daarnaast is de Westdijk een belangrijke verbinding tussen de beide zijden van het kanaal en van en naar het Stationsgebied Dijk en Waard.

Online peiling (november 2020)

De eerste stap was in november 2020, met een online peiling voor de inwoners van Heerhugowaard (Westdijk en rondom de haven van Broekhorn) en de inwoners van Langedijk (rondom de haven van Broek op Langedijk). De betrokkenheid was groot: 161 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

Uit de vragenlijst kwam een top 5 van de 'meest ondernomen activiteiten op/aan het water': wandelen, fietsen, zitten aan het water, varen en zwemmen. Schrikbeelden die werden genoemd waren: ‘niet nóg meer hoge bebouwing’ en ‘geen massa’s toeristen’. Als droombeelden zijn genoemd: ‘graag levendig en een beetje meer gezelligheid’ en ‘behoud van rust en het mooie karakter’.

Verdiepende bijeenkomst (februari 2021)

In februari volgde een online bijeenkomst voor inwoners. Tijdens een presentatie was te zien hoe het gebied is opgedeeld: plekken worden niet goed benut, het is rommelig, er is veel versnippering en weinig samenhang. Dit nodigde deelnemers uit om ideeën in te brengen en te reageren op de eerste voorstellen van het bureau. Vervolgens zijn de uitkomsten van deze bijeenkomst, eerder gemaakte analyses en gevoerde gesprekken verwerkt in de concept-visie. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via westdijk@dijkenwaard.nl.