Zoekgebied Alton

Het kassengebied Alton is voor de gemeente Dijk en Waard een kansrijk zoekgebied gebleken, voor het opwekken van duurzame energie. Dit bleek op basis van de concept RES, de reactienota en een technische verkenning.

Deze potentie wordt bekrachtigd in de gebiedsvisie Energie Alton, die recent door Ondernemersvereniging Alton (OVAL) is opgesteld. Daaruit blijken zon- en windenergie het mogelijk te maken een groot deel van het elektriciteitsverbruik van Alton te dekken.

Gebiedsvisie Energie Alton

Kaart

Het zoekgebied Alton is in contouren aangegeven op de kaart als zoekgebied 6.

Bekijk de kaart (pdf, 386 KB)

Mogelijkheden voor energieprojecten

Er is nog niets besloten over windmolens of zonneweides in dit gebied. Van het zoekgebied zijn visualisaties gemaakt om te laten zien hoe de komst van windmolens of zonneweides er in de praktijk uit zou kunnen zien. De exacte plekken van windmolens of zonneweides zijn ook nog niet bepaald, daarover moet het gesprek nog gevoerd worden. Vervolgens zijn er initiatiefnemers nodig die de windmolens of zonneweides daadwerkelijk willen plaatsen.

Windmolen

De locaties van de windmolens in Alton zijn nu alleen voor de beeldvorming, maar zodanig gekozen dat zij het verst afstaan van geconcentreerde woningen. Als de plaatsing van windmolens mogelijk is zal de definitieve locatie en aantal worden bepaald.

Besluit voorzieningen en installaties Windturbines (pdf, 371 KB)

Zonneweide

Het zonneveld in het zoekgebied is gelegen tussen de spoorlijn naar Den Helder en de N242. Waarbij het zicht op het zonneveld bij omzoming door groen nagenoeg aan het zich wordt onttrokken en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. In welke omvang en waar in dit deel van het zoekgebied een zonneveld geplaatst kan worden is nog niet bekend. De nabijheid van windmolens en Alton maakt de locatie geschikt om samen op het net te worden aangesloten wat kostenbesparend is.

Bekijk de visualisaties

Vragen

Heeft u een vraag over het zoekgebied Alton? Of heeft u vragen over de status van de plannen voor grootschalige opwek van duurzame energie? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen