Zoekgebied omgeving Zuiderdel

Het gebied rondom bedrijventerrein Zuiderdel is, voor de gemeente Dijk en Waard, een kansrijk zoekgebied gebleken voor het opwekken van duurzame energie. Dit bleek op basis van de concept RES, de reactienota en een technische verkenning.

Dit is ook het gebied van de Groene Loper. In de conceptvisie geeft het recreatieschap Geestmerambacht aan dat biodiversiteit, wandel- fiets en vaarroutes hier belangrijk zijn. Goed ingepaste zonnevelden kunnen een bijdrage leveren aan de opgave van een duurzame samenleving.

Lees de conceptvisie

Kaart

Het zoekgebied Zuiderdel is in contouren aangegeven op de kaart als zoekgebied 20.

Bekijk de kaart (pdf, 1 MB)

Mogelijkheden voor energieprojecten

Er is nog niets besloten over zonnevelden in dit gebied. Van het zoekgebied zijn visualisaties gemaakt om te laten zien hoe de komst zonnevelden er in de praktijk uit zou kunnen zien. De exacte plekken van zonnevelden zijn ook nog niet bepaald, daarover moet het gesprek nog gevoerd worden. Vervolgens zijn er initiatiefnemers nodig die de zonnevelden daadwerkelijk willen plaatsen.

Bekijk de visualisaties van mogelijke zonnevelden

Zon op daken

In de gemeente wordt ook de plaatsing van zonnepanelen op daken of geschikte parkeerplaatsen gestimuleerd. Dit is een apart traject dat parallel loopt aan deze zoekgebieden binnen de Regionale Energiestrategie, welke uitsluitend gaat over de mogelijkheden van plaatsing voor windmolens en zonnevelden op land. De gemeente zet er op in dat, waar dat kan, daken worden benut voor het opwekken van duurzame energie.

Vragen

Heeft u een vraag over het zoekgebied Zuiderdel? Of heeft u een vraag over de status van de plannen voor grootschalige opwek van duurzame energie? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen.