Van het aardgas af

In Dijk en Waard werken we toe naar klimaatneutraal 2050, waarbij we afscheid nemen van schadelijke broeikasgassen. Om dit doel te bereiken, nemen we stapsgewijs afscheid van aardgas.

Welke oplossingen voor warmte het beste passen wordt nu uitgewerkt in de nieuwe transitievisie Warmte. Dit wordt per wijk of soms zelfs buurt beschreven, afhankelijk van het type woningen.

De transitievisie Warmte wordt voor mei 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Huiseigenaren en bedrijven hebben de vrijheid om zelf ook al een gasloos alternatief te kiezen voor het verwarmen van hun woning. Dit biedt hen de kans om direct stappen te zetten naar een duurzamere woning.

Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden om een woning of bedrijf aardgasvrij te verwarmen. Dit zijn de 3 meest voorkomende mogelijkheden:

Het warmtenet is een ondergronds netwerk dat bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt van de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar. Een warmtewisselaar in de woning brengt de warmte over naar de leidingen binnen de woning. Daardoor komt er warm water uit de kraan en worden de radiatoren verwarmd. Na gebruik gaat het afgekoelde water via de leidingen terug naar HVC. Hier wordt het water opnieuw verwarmd.

Het warmtenet in Heerhugowaard is onderdeel van het warmtenet in de regio Alkmaar. Dit netwerk is ruim 30 kilometer lang en ligt in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Inmiddels zijn ruim 6.000 woningen en bedrijven aangesloten op het warmtenet en komen er de komende jaren steeds meer bij. Verwarmen via het warmtenet is tot 95% schoner dan verwarmen met aardgas. Daarom is in 2018 het warmtenet in de regio Alkmaar verkozen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. 

Het warmtenet heeft bij de woning een temperatuur van 85 graden Celsius of hoger. Dat is vergelijkbaar met de meeste cv-ketels. Op termijn wordt deze temperatuur verlaagd naar 70 graden, zodat er meer verschillende duurzame warmtebronnen aangesloten kunnen worden. 

Niet elk gebied is geschikt voor een warmtenet. Voor vrijstaande woningen en meer afgelegen gebieden is aansluiting op een warmtenet vaak niet mogelijk of levert het geen winst op. 

Deze woningen zullen in de toekomst waarschijnlijk volledig elektrisch verwarmd worden. Dit wordt in vaktermen ‘all-electric’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit. Voorbeelden zijn een warmtepomp of zonneboiler die water verwarmen. Of infraroodpanelen die een ruimte verwarmen. Warmtepompen vereisen een goed geïsoleerde woning en lage temperatuur verwarming. 

Dit is een duurzaam opgewekt gas. De bekendste vorm van groen gas is biogas. Omdat er (nog) niet veel biogas beschikbaar is, wordt deze oplossing vooral toegepast wanneer andere duurzame energiebronnen geen uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in het geval van monumenten waarbij het vaak lastig is om over te stappen op duurzame installaties. 

Een andere mogelijkheid is het verwarmen van de woningen met waterstofgas. Duurzaam geproduceerd waterstofgas is een aantrekkelijk toekomstig alternatief voor aardgas. Dit geldt met name voor de industrie, waar het ingezet kan worden om hoge temperaturen (800 graden Celsius) te realiseren. Waterstofgas wordt nog niet (grootschalig) in de gebouwde omgeving toegepast, omdat het nog te kostbaar en onvoldoende beschikbaar is.

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Daarom kunt u vanaf 2050 in principe niet meer koken of stoken op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties.

Op dit moment bent u nog niet verplicht om van het gas af te gaan. Gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders verwachten wel dat deze verplichting er in de toekomst komt. Daarom werken we samen om duurzame en betaalbare alternatieven voor aardgas te realiseren.