Van het aardgas af

In Dijk en Waard worden de komende jaren alle woonwijken en bedrijventerreinen geschikt gemaakt om gasloos te kunnen wonen en ondernemen. Dit gebeurt altijd in overleg met bewoners, ondernemers en belanghebbenden. De eerste stappen zijn vastgelegd in de Transitievisie Warmte.

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente de volgorde aan waarin wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, wordt gekeken welke technieken hiervoor het meest geschikt zijn. Dit is slechts een visie, de gekozen technieken liggen nog niet vast.

Als vervolg op de Transitievisie Warmte gaat de gemeente samen met inwoners en andere belanghebbenden per wijk een plan van aanpak maken: het Wijkuitvoeringsplan. In sommige wijken beginnen we nu al met het wijkuitvoeringsplan en in andere wijken pas over 10 jaar. De Transitievisie Warmte geeft een beeld van de volgorde van de wijken. Bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan wordt in detail gekeken welke technische oplossingen geschikt en haalbaar zijn.

Voor Dijk en Waard zijn de onderstaande wijken als startwijk aangewezen. Voor deze wijken wordt voor 2030 een wijkuitvoeringsplan opgesteld. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden worden hierbij door de gemeente betrokken. Hieronder leest u de planning.

Planning

Startwijken Huidige fase Planning
Rivierenwijk-Zuid In uitvoering 2019/2021
Stationsgebied, oostzijde (HVC) In ontwikkeling 2021/2026
Stationsgebied, westzijde (DRH) In ontwikkeling 2021/2026
De Vaandel In ontwikkeling 2021/2026
Oostertocht Onderzoek 2022/2027
De Draai In ontwikkeling 2023/2028
Schilderswijk en Heemradenwijk Onderzoek 2025/2030
Broekhorn, Zandhorst, De Frans, Beveland, Overtoom, Huygenhoek, Stad van de Zon, Bomenwijk, Recreatiewijk, Edelstenenwijk, Schrijverswijk, Planetenwijk Transitiegereed maken Vanaf 2030
De Noord, 't Kruis, Waarderhout, Buitengebied Noord, Buitengebied Zuid, Molenwijk Transitiegereed maken Vanaf 2040
Butterhuizen, Zuidwijk Warmtenet al aanwezig  

Voor de wijken in de voormalige gemeente Langedijk is de volgende volgorde aangegeven voor de ‘rondes’ met bijbehorend tijdschema:

Ronde Planning Wijk
Ronde 1 2019-2024 Zuid-Scharwoude
Ronde 2 2025-2029 Noord- Scharwoude, Broek op Langedijk en Sint Pancras
Ronde 3 2030-2034 Oudkarspel en Geestmerambacht
Ronde 4   Overige buurten

Uit het haalbaarheidsonderzoek Noord- en Zuid-Scharwoude, blijkt dat er op korte termijn geen warmtenet wordt aangelegd. Daarom wordt eerst ingezet op goede isolatiemaatregelen. in 2026 wordt opnieuw gekeken of er dan meer aanknopingspunten zijn om deze dorpen van het aardgas af te halen.