Zonnevelden Heerhugowaard

Binnen de grenzen van de voormalige gemeente Heerhugowaard zijn een aantal gebieden aangewezen die geschikt zijn als zonneveld. Bent u als ondernemer geïnteresseerd of er mogelijkheden zijn die aansluiten op uw ambities? Dan leest u er meer over in het Afwegingskader Zonnevelden Heerhugowaard (pdf, 50 MB).

In het document leest u meer over:

  • De toetsingscriteria die bij de plaatsing van zonnevelden aan de orde zijn. Daarbij gaat het onder meer om afstemming met de netbeheerder, opruimplicht en inpassing in het landschap.
  • De aangemerkte locaties binnen de voormalige gemeente Heerhugowaard waar mogelijkheden liggen voor zonnevelden.
  • Hoe het aanvraagproces verloopt.
  • Hoe de afstemming met de omgeving vorm krijgt.

Download het Afwegingskader Zonnevelden Heerhugowaard (pdf, 50 MB)hier.