Onderhoud aan bomen en struiken

De gemeente vindt het belangrijk dat er veel gezonde bomen in Dijk en Waard staan. Bomen produceren zuurstof, verbeteren de luchtkwaliteit, voorkomen wateroverlast en zorgen voor verkoeling. Daarnaast bieden ze onderdak en voeding aan allerlei dieren. Ze zorgen daarmee voor een gezonde, mooie en prettige omgeving.

Waarom kapt de gemeente bomen?

De gemeente vindt het belangrijk dat er veel gezonde bomen in de gemeente staan. Bomen worden dus niet zomaar verwijderd.

Gediplomeerde boomspecialisten kijken bijvoorbeeld of bomen:

 • onvoldoende groeiplaats hebben om gezond groot te kunnen worden.
 • een verhoogd risico vormen voor de andere bomen en struiken, omdat ze ziek zijn.
 • een gevaar zijn voor de omgeving, omdat ze in een slechte conditie zijn.
 • dode takken en parasitaire zwammen hebben.
 • de verkeersveiligheid in gevaar brengen, omdat ze het zicht blokkeren.

Is dit het geval? Dan wordt er eerst nog gekeken of dit met snoei of ander onderhoud opgelost kan worden. Moet de boom toch gekapt worden? Dan wordt de boom gemarkeerd met een stip. 

Welke bomen kapt de gemeente niet?

Een boom op gemeentegrond wordt niet gekapt bij last van:

 • Afval van bladeren, vruchten, zaden of pluis
 • Allergie├źn voor stuifmeel of pollen
 • Schaduw die niet het hele erf inneemt en minder dan de hele dag aanwezig is
 • Schaduw op zonnepanelen
 • Groene aanslag of algengroei
 • Hars
 • Lichte takval uit boomsoorten waarbij dit gewoon is (o.a. Populieren of Wilgen) 
 • Wortelopdruk onder verharding
 • Dieren of insecten zoals luizen en vogels

Als u last heeft van een boom vanwege bovenstaande redenen zal de gemeente de boom dus niet kappen. Een melding doen hiervoor heeft daarom dan ook geen zin.

Waarom snoeit of verwijdert de gemeente struiken?

De gemeente wil dat er verschillende soorten struiken, zoals kruiden en heesters, de ruimte hebben om in een plantsoen te kunnen groeien. Daarvoor is er voldoende zonlicht nodig. Struiken in de plantsoenen worden daarom eens in de zoveel tijd verwijderd of ingekort. Ook in geval van verkeersveiligheid kan een struik gesnoeid of verwijderd worden. Verkeer moet makkelijk langs een plantsoen kunnen rijden en goed overzicht hebben.

Wanneer kapt of snoeit de gemeente?

Om de bomen en struiken van de gemeente gezond en veilig te houden, wordt regelmatig onderhoud gepleegd. Elke wijk is 1 keer in de 3 jaar aan de beurt. 

 • In de nazomer en de herfst controleren gediplomeerde bomenspecialisten de gemeentelijke bomen.
 • In de winter worden de bomen en struiken gesnoeid, gekapt en verwijderd. Het onderhoud, zeker in de winter wanneer veel planten geen bladeren hebben, geeft een kale aanblik. Maar het zorgt ervoor dat de natuur in de lente weer volop kan groeien en bloeien.

Vanaf oktober zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het groen in parken en langs wegen maar ook in binnenstedelijk gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het snoeien van struiken en bomen. Daarnaast wordt ook het bosplantsoen uitgedund zodat hier weer lucht en licht ontstaat. Dit doen wij om beplanting en kruiden te krijgen die weer goed zijn voor de flora en fauna.

Waarom onderhoud?
Onderhoud is nodig zodat het bosplantsoen zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Snoeien geeft in het voorjaar jong frisgroen en groei. Het leefgebied voor vogels en andere dieren blijft hiermee behouden.

Wanneer is het onderhoud?
Afhankelijk van de weersomstandigheden beginnen wij met het snoeien vanaf de maand oktober. Het onderhoud vindt plaats in de wintermaanden.

Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden worden nauwkeurig uitgevoerd, maar overlast is helaas niet te voorkomen. De gemeente werkt steeds meer met elektrische machines en er kan ook een snipperaar ingezet worden. Het veilig werken vinden wij belangrijk, daarom wordt u als bezoeker soms om de werkzaamheden heen geleid. Houd u rekening bij het uitlaten van uw hond, die kan schrikken van de geluiden.
 

De gemeente bekijkt of door onderhoud een boom weer gezond kan groeien. Wanneer dit niet het geval is of als de kosten te hoog worden, worden bomen in de winter weggehaald. In het voorjaar plaatst de gemeente op dezelfde plek een boom terug. Soms lukt of kan dit niet. In dat geval plant de gemeente iets verderop of ergens anders in de buurt een nieuwe boom.

Tijdens het snoeien of kappen worden grotere takken en stammen op het gras of in de berm geplaatst. Dit wordt binnen 3 werkdagen verwijderd. Boomstammen worden geleverd aan de papierfabriek en de takken worden versnipperd.

De gemeente kapt of snoeit alleen bomen bij gevaar voor de omgeving of bij een groot algemeen belang. Is dit het geval? Doe dan een melding.

Melding doen