Onderhoud aan bomen en struiken

Om de bomen en struiken van de gemeente gezond en veilig te houden, wordt regelmatig onderhoud gepleegd. Elke wijk is 1 keer in de 3 jaar aan de beurt. Lees hieronder welke stappen de gemeente doorloopt bij onderhoud aan bomen en struiken.

Stap 1: specialisten controleren de bomen

In de nazomer en de herfst controleren gediplomeerde bomenspecialisten de gemeentelijke bomen. Ze kijken bijvoorbeeld of bomen:

 • voldoende groeiplaats hebben om gezond groot te kunnen worden.
 • een verhoogd risico vormen voor de andere bomen en struiken, omdat ze ziek zijn.
 • een gevaar zijn voor de omgeving, omdat ze in een slechte conditie zijn.
 • dode takken en parasitaire zwammen hebben.

Is dit het geval? Dan worden de bomen gemarkeerd met een stip.

Stap 2: gemeente bekijkt de situatie

De gemeente vindt het belangrijk dat er veel gezonde bomen in de gemeente staan. Blijkt uit controle dat bomen een verhoogd risico vormen of onvoldoende groeiruimte hebben? Dan wordt er eerst gekeken of dit met snoei of ander onderhoud opgelost kan worden. De gemeente kapt dus niet zomaar bomen. 

Stap 3: onderhoud of kap

De gemeente bekijkt of door onderhoud een boom weer gezond kan groeien. Wanneer dit niet het geval is of als de kosten te hoog worden, worden bomen in de winter weggehaald. In het voorjaar plaatst de gemeente op dezelfde plek een boom terug. Soms lukt of kan dit niet. In dat geval plant de gemeente iets verderop of ergens anders in de buurt een nieuwe boom.

Stap 4: snoeiafval weghalen

Tijdens het snoeien of kappen worden grotere takken en stammen op het gras of in de berm geplaatst. Dit wordt binnen 3 werkdagen verwijderd. Boomstammen worden geleverd aan de papierfabriek en de takken worden versnipperd.

Bosplantsoenen (dat zijn groenvakken met grove struiken en bomen) onderhoudt de gemeente vooral in de winter. De gemeente wil dat er verschillende soorten struiken, zoals kruiden en heesters, de ruimte hebben om in een plantsoen te kunnen groeien. Daarvoor is er voldoende zonlicht nodig. Struiken in de plantsoenen worden daarom eens in de zoveel tijd verwijderd of ingekort.

Tijdens het snoeien of kappen worden grotere takken en stammen op het gras of in de berm geplaatst. Dit wordt binnen 3 werkdagen verwijderd. Boomstammen worden geleverd aan de papierfabriek en de takken worden versnipperd.

Verkeer moet makkelijk langs een plantsoen kunnen rijden en goed overzicht hebben. Daarom worden struiken en bomen soms (deels) gesnoeid of verwijderd. 

De winter is de periode om grover onderhoud te plegen aan bomen en struiken. Het onderhoud, zeker in de winter wanneer veel planten geen bladeren hebben, geeft een kale aanblik. Maar het zorgt ervoor dat de natuur in de lente weer volop kan groeien en bloeien.

De gemeente kapt of snoeit alleen bomen bij gevaar voor de omgeving of bij een groot algemeen belang. Denk hierbij het omvallen van de boom of afbrekende takken.

Is dit het geval? Doe dan een melding. Kies de categorie 'Openbaar groen'.

Een boom op gemeentegrond wordt dus niet gekapt of gesnoeid bij last van:

 • Afval van bladeren, vruchten, zaden of pluis
 • Allergie├źn voor stuifmeel of pollen
 • Schaduw die niet het hele erf inneemt en minder dan de hele dag aanwezig is
 • Schaduw op zonnepanelen
 • Groene aanslag of algengroei
 • Hars
 • Lichte takval uit boomsoorten waarbij dit gewoon is (o.a. Populieren of Wilgen) 
 • Wortelopdruk onder verharding
 • Dieren of insecten zoals luizen en vogels

Als u last heeft van een boom vanwege bovenstaande redenen zal de gemeente de boom dus niet kappen. Een melding doen hiervoor heeft daarom dan ook geen zin.