Nieuwe hondenlosloopgebied(en) Broekhorn

De gemeente heeft onderzocht welke locaties in Broekhorn dienst kunnen doen als hondenlosloopgebied. Het onderzoek van de gemeente heeft twee locaties opgeleverd die kunnen worden ingericht als losloopgebied. Deze locaties zijn:

  • Locatie 1: het terrein aan de Vrederiksakker
  • Locatie 2: het terrein aan de Rens Prinshof

Deze twee voorgestelde locaties vindt u in het neongroen gearceerd op het kaartje hieronder.

Deze locatie is centraal gelegen in de wijk en de omvang van het terrein geeft de mogelijkheid om met de hond te spelen. Aan twee zijden van het gebied zorgt een sloot voor een natuurlijke grens. Door middel van de juiste beplanting kan een natuurlijke scheiding worden gemaakt met het speelterrein dat aan de Laan van Broekhorn ligt. De aangrenzende woningen hebben veelal gekozen voor een hoog opgaande beplanting als erfafscheiding.

Het ecologische gebied aan de Westdijk is voor wandelaars op drie andere manieren te bereiken, waardoor zij niet gedwongen worden langs het hondenlosloopgebied te wandelen.

Deze locatie ligt noordelijker, maar is daardoor ook goed bereikbaar voor hondenbezitters aan de Ooster- en Zuijder Vlaerdinge. De omvang van het terrein geeft de mogelijkheid tot het spelen van en met de hond. Een hoog opgaande (erf)afscheiding tussen het potentiële losloopgebied en de aangrenzende woningen is aanwezig.

Door middel van de juiste beplanting kan een natuurlijke scheiding worden gemaakt met het speelterrein dat aan de Cornelis Wagenaarhof ligt.

Achtergrond

Broekhorn/Rietland is een ruim opgezette en groene woonwijk met circa 600 woningen. Bij de realisatie van de wijk zijn geen hondenlosloopgebieden aangewezen. Daarom is het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verplicht om honden aan de lijn te houden. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente zijn bevoegd om hierop te handhaven. In april 2022 werd via verschillende wegen (telefoon, meldingen, petitie) duidelijk dat er behoefte is aan een hondenlosloopgebied in Broekhorn.

Reacties op het voorstel

Op maandag 12 december was er een inloopbijeenkomst. Bezoekers gingen met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek over de nieuwe hondenlosloopgebieden in Broekhorn. Ook is er via een korte vragenlijst gepeild hoe inwoners van de wijk tegen twee mogelijke hondenlosloopgebieden aankijken.

De resultaten van de enquête en deze inloopbijeenkomst worden meegenomen in het uiteindelijk advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het college is bevoegd om hondenlosloopgebieden aan te wijzen.

Ruim 70 belangstellenden hebben op maandag 12 december de inloopbijeenkomst over de mogelijke komst van twee nieuwe hondenlosloopgebieden in de wijk Broekhorn bezocht. Bewoners van deze wijk kunnen nog tot dinsdag 3 januari aanstaande deelnemen aan een enquête over de twee genoemde locaties. 

Hondenbezitters hebben de gemeente eerder dit jaar gevraagd om in de wijk Broekhorn één of meer locaties aan te wijzen waar honden los mogen lopen. De gemeente heeft naar aanleiding van deze vraag onderzocht welke locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. Uit het onderzoek kwamen twee locaties naar voren: een terrein aan de Vrederiksakker en een terrein aan de Rens Prinshof. 

Vertegenwoordigers van de gemeente hebben tijdens de inloopbijeenkomst de locaties toegelicht. Ook konden bewoners vragen stellen en/of hun opmerkingen op papier kenbaar maken. Bewoners van Broekhorn kunnen nog tot dinsdag 3 januari aanstaande deelnemen aan een enquête over de hondenlosloopgebieden. Al meer dan 160 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. 

De locaties zijn nog niet vastgesteld. De gemeente verwerkt begin 2023 de resultaten van de enquête en de uitkomsten van het overleg met bewoners. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de hondenlosloopgebieden in Broekhorn.

Hondenlosloopgebieden zijn delen van de openbare ruimte die zijn ingericht met een duidelijk doel, het welzijn van de honden en hondeneigenaren verbeteren. Het uitgangspunt is dat honden ergens los mogen lopen, zodat ze kunnen rennen en spelen met hun baasjes.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de hond altijd onder appèl dient te zijn en de uitwerpselen van de hond worden verwijderd door de eigenaar. De overige gebruikers van de openbare ruimte moeten zich er immers ook prettig en veilig voelen.

De gemeente hanteert een aantal uitgangspunten voor losloopgebieden (Nota Dierenwelzijn, 2016), namelijk:

  • Het brengt de veiligheid van weggebruikers en honden niet in gevaar;
  • Het mag niet direct grenzen aan een speelterrein of trapveld;
  • Het mag geen ecologisch gebied bevatten;
  • Het dient de mogelijkheid te geven tot het spelen van en met de hond.

In sommige gevallen voldoen de voorgestelde hondenlosloopgebieden op dit moment niet aan bovenstaande uitgangspunten, maar ziet de gemeente mogelijkheden om de inrichting van het gebied zodanig aan te passen dat het wel aan de uitgangspunten voor een hondenlosloopgebied gaat voldoen. Met de juiste beplanting kan bijvoorbeeld een natuurlijke scheiding gecreëerd worden tussen een hondenlosloopgebied en de weg of een speelterrein, waardoor een veilige situatie ontstaat voor iedereen.