Meepraten en meedoen

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet is dat u als inwoner of ondernemer mee kan praten over (ver)bouwplannen in onze gemeente. Het is mogelijk om actief mee te praten over plannen, of andere oplossingen en creatieve ideeën aan te dragen. Dat noemen wij participatie. Dat kunnen plannen van de overheid zijn, een ontwikkelaar of misschien van uzelf of van uw buren.

Omgeving bij plan betrekken

De overheid vraagt aan iedereen met een plan participatie toe te passen. De omgeving bij een project betrekken start vóór de vergunningsaanvraag. Hierdoor kunnen weerstand en/of verrassingen later in het traject voorkomen worden. Het vergroot het draagvlak en voorkomt vaak bezwaren in een later stadium. Daarom is het vaak verstandig om aan participatie te doen. Misschien dat de plannen aangepast worden na een overleg.

Participatieverordening

De gemeente Dijk en Waard heeft een participatieverordening vastgesteld. Deze vindt u op overheid.nl. Het belangrijkste uit deze verordening voor u is:
'Als een plan volgens de regels van het omgevingsplan eigenlijk niet mogelijk is (dit wordt een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ genoemd) dan is participatie gewenst. Maar in enkele gevallen zelfs verplicht. Voor die gevallen moet de aanvrager aantonen dat hij aan participatie heeft gedaan. Als hij dit niet doet, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.'

Wanneer is participatie verplicht?

Gemeente Dijk en Waard stelt participatie verplicht bij:

 • Het bouwen (toevoegen) van één of meer woningen. 
 • Het realiseren van werk- en winkelgelegenheden groter dan 1.500 m².
 • Het realiseren van maatschappelijke, -sport-, recreatieve- en/of culturele voorzieningen.
 • Bij alle gebruikswijzigingen (bijvoorbeeld het veranderen van het omgevingsplan van agrarisch naar wonen).
 • Het aanleggen van nieuwe wegen, fietspaden of parkeerplaatsen.
 • Het oprichten van een antenne-installatie.
 • Het realiseren van één of meer windturbine(s).
 • Het realiseren van velden met zonnepanelen.
 • Voor elk evenement dat een vergunning vereist, waarbij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig is. 

Wat gebeurt er na participatie?

Als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt, kan de gemeente daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Bij het aanvragen van een vergunning voor een plan is het ook belangrijk om aan te tonen hoe de buren en inwoners betrokken zijn geweest bij het plan en wat de uitkomst is. 

Voordelen van participatie

Het laten meepraten en meedoen van mensen uit de omgeving heeft meerdere voordelen:

 • Het kan leiden tot nieuwe ideeën.
 • Het kan zorgen voor betere plannen, omdat meer mensen meedenken.
 • Het kan zorgen voor meer begrip en steun voor uw plan, omdat u met elkaar overlegd heeft en u uw plan goed heeft kunnen uitleggen.
 • Het lijkt meer tijd te kosten, maar participatie kan een proces ook versnellen. U heeft bijvoorbeeld minder kans op bezwaren en daarmee vertragingen tijdens het proces voor het krijgen van een vergunning.

De video hieronder legt uit welke ruimte de Omgevingswet biedt om mee te praten en mee te doen.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Participatie volgens de Omgevingswet.
Onze leefomgeving verandert steeds, bijvoorbeeld door de bouw van woningen,
of door de inrichting van een stuk land als speeltuin.
Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid,
een ondernemer, van uw buren of van uzelf:
het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan.
Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen,
maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt,
kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
U kunt helpen door actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen
en creatieve ideen in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en
neemt uiteindelijk de beslissing.
Dat noemen we participatie. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte.
Er zijn regels voor participatie over de ideen en plannen van de overheid.
In de Omgevingswet staat dat de overheid bij bepaalde plannen moet aangeven
wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn
en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid.
Heeft u zelf een plan of idee, bespreek dit dan eerst met uw buren en
andere betrokkenen in uw buurt. Ook moet u soms voor het plan
een vergunning aanvragen.
Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u iedereen
in uw omgeving bij uw plannen heeft betrokken,
hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.
Zo kan iedereen meedenken en meedoen!
Meer weten over de Omgevingswet en participatie?
Kijk op de site van uw overheid!
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Wat is belangrijk bij participatie

 • Participatie vindt plaats vóór een eventuele vergunningaanvraag.
 • Hoe groter het plan, hoe meer gevolgen voor de omgeving. En hoe belangrijker participatie is.
 • Een goed verslag van alles wat u doet aan participatie is belangrijk, zodat u kunt laten zien wat u heeft gedaan, wanneer en wie daarbij waren.
 • De gemeente vertelt u niet hoe u participatie moet toepassen. Maar de gemeente kan wel met u meedenken.

Hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft, neem contact op met de gemeente: Omgevingsloket Dijk en Waard.