Omgevingsprogramma

Een omgevingsprogramma is een nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. De gemeente kan duidelijke doelen uitwerken bij het maken van een programma. Er kunnen ook meer programma's gemaakt worden, bijvoorbeeld over het verminderen van geluidsoverlast, het bouwen van starterswoningen of het beschermen van de natuur.

In een programma wordt er helder en in detail beschreven wat het doel is, hoe dit bereikt wordt, wie daarvoor nodig is, wat de kosten zijn en wat de planning is. Al deze verschillende maatregelen worden uitgewerkt in het omgevingsprogramma. Bijvoorbeeld op het gebied van uitvoering of het inzetten van geld. Maar ook het opnemen van een stappenplan voor de uitvoering van een project kan in een programma worden opgenomen.