Omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de gemeente er straks uitziet, richting 2047 en verder. Waar kunnen en willen we nog woningen bouwen? Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken? Waar kunnen we straks werken, winkelen en sporten? Hoe bewegen we ons door de gemeente en hoe groen is en blijft Dijk en Waard? In de visie staan de belangrijkste doelen omschreven voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs. 

Het proces tot de definitieve visie

De nieuwe ontwerp strategische omgevingsvisie Dijk en Waard lag van april tot en met 29 mei ter inzage. Dat betekent dat iedereen die dat wilde daarop kon reageren. 

Door de campagne ‘Dijk en Waard kijkt verder’ werden inwoners, ondernemers en belanghebbenden uitgenodigd op diverse stellingen uit de ontwerp strategische omgevingsvisie te reageren via een app.

Alle zienswijzen zijn verwerkt in een reactienota. De omgevingsvisie, met de aanpassingen, wordt door het college na de zomer aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. 

Bekijk hier:
Ontwerp Strategische Omgevingsvisie
Omgevingseffectrapport

De huidige omgevingsvisie

De huidige omgevingsvisie blijft van kracht totdat de nieuwe is goedgekeurd. De huidige omgevingsvisie van Dijk en Waard vindt u op omgevingsvisie.dijkenwaard.nl.