Omgevingsvisie

Vanaf 2027 is een omgevingsvisie voor iedere gemeente verplicht onder de Omgevingswet. Het beschrijft de gewenste ontwikkelingen in onze gemeente voor de toekomst, met een brede blik.

Een omgevingsvisie gaat in op veel verschillende onderwerpen, maar zonder te veel details. Het gaat bijvoorbeeld over de woningen die we gaan bouwen, mobiliteit, recreatie en voorzieningen. Maar ook de ontwikkeling van natuur en ruimte voor bedrijven zijn onderwerpen die in de omgevingsvisie aan bod komen.

De speerpunten van de omgevingsvisie

De omgevingsvisie voor de voormalige gemeente Heerhugowaard en Langedijk is gemaakt met inwoners, bedrijven en ketenpartners. Dit heeft geleid tot 9 speerpunten. Deze omgevingsvisie is eind 2021 wel vastgesteld door de gemeente Heerhugowaard, maar niet door de gemeente Langedijk.

Daarom wordt nu gewerkt aan een strategische omgevingsvisie voor de hele gemeente Dijk en Waard. De 9 speerpunten dienen ook voor deze strategische omgevingsvisie als belangrijke basis. De nieuwe omgevingsvisie verwacht de gemeente in het voorjaar van 2024 ter inzage te kunnen leggen.

Meer informatie over de huidige omgevingsvisie van Dijk en Waard vindt u op omgevingsvisie.dijkenwaard.nl.