Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont.

Aanvragen

U kunt hieronder een adresonderzoek aanvragen door het formulier in te vullen. 

Verzoek tot adresonderzoek Inloggen met DigiD Verzoek tot Adresonderzoek met DigiD

Verloop onderzoek

  • De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoner.
  • De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd.
  • Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op zijn of haar nieuwe adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Mijn adresgegevens in onderzoek

Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente.

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht, bijvoorbeeld, studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

Zelf inschrijvingen op uw adres bekijken

U kunt ook zelf bekijken hoeveel bewoners er staan ingeschreven op uw adres.
Dit doet u op MijnOverheid en in de app MijnGegevens op uw telefoon. 
Op deze manier is altijd duidelijk hoeveel mensen er op uw woonadres staan ingeschreven en zijn nieuwe inschrijvingen direct zichtbaar.

Als u bent ingelogd gaat u naar identiteit en vervolgens naar persoonsgegevens.