Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont.

Aanvragen

U kunt een adresonderzoek aanvragen op het gemeentehuis. Neem contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

Verloop onderzoek

  • De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoner.
  • De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd.
  • Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op zijn of haar nieuwe adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Mijn adresgegevens in onderzoek

Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente.

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht, bijvoorbeeld, studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

  • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
  • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
  • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
  • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
  • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
  • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.