Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Verhuist u naar het buitenland? Doe vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder) melding bij de gemeente. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw vertrek doorgeeft. Dit wordt gelijk verwerkt door organisaties zoals de Belastingdienst, zorgverzekeraar en pensioenfonds. U moet zich uitschrijven als u in 1 jaar langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft.

Inloggen met DigiD Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Alarm: Online doorgeven is alleen mogelijk als er geen gezinsleden op uw adres achterblijven.

Dan mogen onderstaande personen de verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf (1 persoonshuishouden).
 • Echtgenoten of geregistreerde partners die samen naar het buitenland verhuizen kunnen aangifte doen voor elkaar.
 • De ouder, verzorger of voogd voor minderjarige kinderen. Dit kan alleen als de ouder, verzorger of voogd samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt. Verhuist 1 van de ouders samen met de kinderen naar het buitenland? Dan is toestemming nodig van de andere ouder. Neem een toestemmingsverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs van de andere ouder mee naar de afspraak.
 • Ouders en inwonende meerderjarige kinderen voor elkaar. Dit kan alleen als de ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Heeft u een huisgenoot die niet bij het gezin hoort? En verhuist deze persoon mee naar het buitenland? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

Dan moeten de gezinsleden (ook minderjarigen) persoonlijk aan de balie aangifte doen.

De datum van uitschrijven is de dag waarop u uw emigratie (verhuizing naar het buitenland) doorgeeft. Op de dag dat u uw verhuizing aan ons doorgeeft, wordt u dus gelijk uitgeschreven. Op deze datum eindigt ook uw zorgverzekering en eventuele zorg- of huurtoeslag en uitkering(en).

Kan ik de verhuisdatum aanpassen?

U kunt de verhuisdatum niet aanpassen bij een emigratie. Dit heeft te maken met een regel in de wet. De datum waarop u de verhuizing doorgeeft is de emigratiedatum. Doe daarom pas vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder) melding bij de gemeente. Wij raden aan om op de dag van vertrek gemakkelijk online uw emigratie door te geven. Dit kan alleen online als er geen personen op het oude adres achterblijven. Blijven er wel mensen op het oude adres achter? Maak dan een afspraak.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u soms aantonen dat u bent uitgeschreven uit Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar niet elke instantie accepteert elk type document. Informeer hiernaar bij de instantie die het bewijs van u wil hebben. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Maximaal 5 dagen van tevoren komt u persoonlijk naar het gemeentehuis om uw vertrek door te geven. U krijgt dan direct een bewijs van uitschrijving mee. 
 • Heeft u uw vertrek online doorgegeven? Dan krijgt u niet automatisch een bewijs van uitschrijving. U moet dan een uittreksel uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen. U leest er meer over op nederlandwereldwijd.nl.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

Bent u zelf niet in staat de verhuizing door te geven? Dan mag iemand anders dat voor u doen. Hiervoor moet diegene wel bevoegd zijn. Download het machtigingsformulier (pdf, 67 KB) als bewijs.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook op het gemeentehuis regelen. Neem contact op met de gemeente.