Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Verhuist u naar het buitenland? Doe vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder) melding bij de gemeente. U wordt gelijk uitgeschreven op de dag dat u uw vertrek doorgeeft. Dit wordt ook gelijk verwerkt door organisaties zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar of pensioenfonds. U moet zich uitschrijven als u in 1 jaar langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft.

Inloggen met DigiD Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Alarm: Online doorgeven is alleen mogelijk als er niemand meer op uw adres blijft wonen.

Bij een aangifte van vertrek voor meerdere personen tegelijk moet het laatste adres vóór vertrek van deze personen hetzelfde zijn. Blijven er een of meer personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die meeverhuist persoonlijk naar het gemeentehuis om de verhuizing door te geven. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen. Een schriftelijke verhuisaangifte is in dat geval niet mogelijk.
U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven ook al weet u nog niet precies op welk adres u gaat wonen. 

Als alle personen van het adres naar het buitenland vertrekken kunt u de verhuizing via de website of persoonlijk in het gemeentehuis doorgeven. 

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen: 

 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • iedereen vanaf 18 jaar voor zichzelf 
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun inwonende kinderen 
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders

Daarnaast gelden de volgende regels: 

 • Als er iemand op het adres blijft wonen, dan moeten alle personen die vertrekken van het adres naar het buitenland zelf persoonlijk de aangifte doen. 
 • Kinderen tot 16 jaar kunnen zelf geen aangifte doen. Dit moeten de ouders, voogden of verzorgers doen. 
 • Voor onder curatele gestelden geldt dat de curatoren de aangifte moeten doen. 
 • Van de verplichting tot het in persoon verschijnen kan worden afgeweken als de persoon verblijft in een penitentiaire instelling of niet kan komen vanwege gezondheidsredenen.

Blijft iemand op het oude adres achter? Alle personen die emigreren moeten in persoon aan de balie in het gemeentehuis verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Hiervoor neemt u contact op.

Meenemen naar uw afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).

De datum van uitschrijven is de dag waarop u uw emigratie (verhuizing naar het buitenland) doorgeeft. Op de dag dat u uw verhuizing aan ons doorgeeft, wordt u dus gelijk uitgeschreven. Op deze datum eindigt ook uw zorgverzekering en eventuele zorg- of huurtoeslag en uitkering(en).

Kan ik de verhuisdatum aanpassen?

U kunt de verhuisdatum niet aanpassen bij een emigratie. Dit heeft te maken met een regel in de wet. De datum waarop u de verhuizing doorgeeft is de emigratiedatum. Doe daarom pas vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder) melding bij de gemeente. Wij raden aan om op de dag van vertrek gemakkelijk online uw emigratie door te geven. Dit kan alleen online als er geen personen op het oude adres achterblijven. Blijven er wel mensen op het oude adres achter? Maak dan een afspraak.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u soms aantonen dat u bent uitgeschreven uit Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar niet elke instantie accepteert elk type document. Informeer hiernaar bij de instantie die het bewijs van u wil hebben. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Maximaal 5 dagen van tevoren komt u persoonlijk naar het gemeentehuis om uw vertrek door te geven. U krijgt dan direct een bewijs van uitschrijving mee. 
 • Heeft u uw vertrek online doorgegeven? Dan krijgt u niet automatisch een bewijs van uitschrijving. U moet dan een uittreksel uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen. U leest er meer over op nederlandwereldwijd.nl.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

Bent u zelf niet in staat de verhuizing door te geven? Dan mag iemand anders dat voor u doen. Hiervoor moet diegene wel bevoegd zijn. Download het machtigingsformulier (pdf, 67 KB) als bewijs.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook op het gemeentehuis regelen. Neem contact op met de gemeente.