Buurtpreventie

In een aantal wijken in Dijk en Waard is een (WhatsApp) buurtpreventiegroep actief. Dit is een initiatief van bewoners uit deze wijken. De buurtpreventiegroepen zijn opgericht om de veiligheid in onze wijk te vergroten. Dit gebeurt door op (elkaar) te letten en de politie te informeren als zich een verdachte situatie voordoet. Op deze pagina leest u meer over wat een (WhatsApp) buurtpreventiegroep doet. Daarnaast vindt u op deze pagina informatie over in welke wijken (WhatsApp) buurtpreventiegroepen actief zijn.

In een aantal wijken in Dijk en Waard is een (WhatsApp) buurtpreventiegroep actief. Dit is een initiatief van bewoners uit deze wijken. De buurtpreventiegroepen zijn opgericht om de veiligheid in onze wijk te vergroten. Dit gebeurt door op (elkaar) te letten en de politie te informeren als zich een verdachte situatie voordoet. Buurtpreventie groepen maken meestal gebruik van Whatsapp. In de WhatsApp groepen kunnen onveilige situaties worden gemeld. Door deze meldingen verscherpt het toezicht op inbraken, overlast etc. In de Whatsapp groep kan worden besproken of de politie moet worden gebeld of dat buurtbewoners zelf actie zullen ondernemen.

Gemeente Dijk en Waard ziet buurtpreventie als een echt burgerinitiatief. De gemeente wil de initiatieven faciliteren waar dat nodig is. Daarnaast kan er op verzoek van een buurtpreventie initiatief een bord worden geplaatst. Hierbij wordt gekeken op welke plekken er borden zijn geplaatst, zodat er geen overlast ontstaat. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

MET welzijn kan een initiatief ondersteunen met het vormgeven van het initiatief en mee denken in praktische zaken.

De wijkagent kan door de initiatiefnemer worden benaderd voor advies. De wijkagent zal niet deelnemen aan de Whatsapp groep, maar ontvangt graag de informatie vanuit de groep via de email. U vindt uw wijkagent op Politie.nl/mijnbuurt.

In het overzicht (jpg, 112 KB) ziet u welke wijken er zijn met actieve buurtpreventiegroepen. Of bekijk hieronder de lijst met wijken:

 • Bomenwijk
 • Butterhuizen
 • Butterhuizen / Monniksrob
 • Butterhuizen / Keizerfazant
 • De Draai
 • De Noord
 • De Wende
 • Edelstenenwijk
 • Edelstenenwijk / Straalsteen
 • Heemradenwijk
 • Huygenhoek (deels)
 • Molenwijk
 • Molenwijk / Weidemolen
 • Molenwijk / Poldermolen
 • Oostertocht
 • Oostertocht noordoost
 • Planetenwijk
 • Recreatiewijk / Travalje
 • Recreatiewijk / Sportlaan
 • Rivierenwijk
 • Schilderswijk
 • Schilderswijk / C. Fabritiuspark
 • Schrijverswijk
 • Schrijverswijk / TopNaefflaan
 • Stad van de Zon
 • Veenhuizen
 • Zuidwijk / Steigerdijk (en omstreken)

Het project ‘ogen en oren’ is een burgerinitiatief waarbij de vrijwilligers van het project een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit project wordt omarmd door gemeente en politie. 

Het project zorgt voor extra ogen en oren op straat doordat inwoners gezamenlijk een ronde doen door de wijk(en). Het ‘Ogen en Oren team’ heeft een signalerende functie en spreekt inwoners aan om alerter te zijn op verdachte situaties. Verdachte situaties worden gemeld bij de politie. Daarnaast hebben de teams aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere gebreken in de openbare ruimte. Deze punten worden gemeld bij de gemeente.