Buurtpreventie

In een aantal wijken in Dijk en Waard is een (WhatsApp) buurtpreventiegroep actief. Dit is een initiatief van bewoners uit deze wijken. De buurtpreventiegroepen zijn opgericht om de veiligheid in onze wijk te vergroten. Dit gebeurt door op (elkaar) te letten en de politie te informeren als zich een verdachte situatie voordoet.

Stuur een mail over het aansluiten bij of het opzetten van een WhatsApp-groep:

Mail naar Buurtpreventie Heerhugowaard

In de WhatsApp groepen kunnen onveilige situaties worden gemeld. Door deze meldingen verscherpt het toezicht op inbraken, overlast etc. De politie krijgt steeds vaker bruikbare informatie zoals een signalement of kenteken door de buurtpreventiemeldingen. Onderzoek heeft aangetoond dat in wijken waar een WhatsApp buurtpreventiegroep actief is, het aantal inbraken met 50% is verminderd.

Naast de Whatsapp groepen hebben meerdere wijken ook een besloten Facebook-pagina, waar minder urgente meldingen en tips worden gedeeld met betrekking tot de veiligheid in de wijk.

In het overzicht (jpg, 112 KB) ziet u welke wijken er zijn met actieve buurtpreventiegroepen. Of bekijk hieronder de lijst met wijken:

 • Bomenwijk
 • Butterhuizen
 • Butterhuizen / Monniksrob
 • Butterhuizen / Keizerfazant
 • De Draai
 • De Noord
 • De Wende
 • Edelstenenwijk
 • Edelstenenwijk / Straalsteen
 • Heemradenwijk
 • Huygenhoek (deels)
 • Molenwijk
 • Molenwijk / Weidemolen
 • Molenwijk / Poldermolen
 • Oostertocht
 • Oostertocht noordoost
 • Planetenwijk
 • Recreatiewijk / Travalje
 • Recreatiewijk / Sportlaan
 • Rivierenwijk
 • Schilderswijk
 • Schilderswijk / C. Fabritiuspark
 • Schrijverswijk
 • Schrijverswijk / TopNaefflaan
 • Stad van de Zon
 • Veenhuizen
 • Zuidwijk / Steigerdijk (en omstreken)

Niet elke wijk in Dijk en Waard heeft een buurtpreventiegroep.

Wilt u meer informatie over buurtpreventiegroepen? Wilt u zich aanmelden voor de buurtpreventiegroep in uw wijk? Of wilt u zelf een (WhatsApp) buurtpreventiegroep in uw wijk opzetten?

Mail naar buurtpreventiehhw@outlook.com

Het project ‘ogen en oren’ is een burgerinitiatief waarbij de vrijwilligers van het project een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit project wordt omarmd door gemeente en politie. 

Het project zorgt voor extra ogen en oren op straat doordat inwoners gezamenlijk een ronde doen door de wijk(en). Het ‘Ogen en Oren team’ heeft een signalerende functie en spreekt inwoners aan om alerter te zijn op verdachte situaties. Verdachte situaties worden gemeld bij de politie. Daarnaast hebben de teams aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere gebreken in de openbare ruimte. Deze punten worden gemeld bij de gemeente.