Problemen met particuliere verhuurder melden

Particuliere woningverhuurders en -bemiddelaars moeten zich houden aan de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet zijn een aantal regels genoemd. Houdt uw verhuurder of bemiddelaar zich niet aan deze regels? Dan kunt u dit melden. De gemeente onderzoekt uw melding en kan een waarschuwing aan de verhuurder of bemiddelaar geven. De gemeente kan de verhuurder of bemiddelaar ook een last onder dwangsom opleggen.

Heeft u een probleem met uw verhuurder of bemiddelaar?

Dan neemt u zelf de eerste stap en gaat u met de verhuurder of bemiddelaar in gesprek. Komt u er niet uit? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Vergeet niet om zoveel mogelijk bewijs bij te voegen, waaronder bewijs van contact dat u met uw verhuurder of met de bemiddelaar heeft gehad. 

Melding maken

De overheid heeft regels opgesteld voor particuliere verhuur of bemiddeling van woningen. Deze regels staan in de Wet Goed verhuurderschap. Particuliere verhuurders en bemiddelaars moeten zich aan deze regels houden.
Dit zijn de regels:

 • Verhuurders en bemiddelaars mogen mensen die een woning zoeken niet discrimineren.
 • Verhuurders en bemiddelaars mogen huurders niet bedreigen of bang maken.
 • Verhuurders mogen maximaal twee maanden kale huur als borg vragen. De kale huur is de huurprijs zonder bijkomende kosten zoals: servicekosten, gas, water, licht of administratiekosten.
 • Verhuurders moeten een contract opmaken. Het contract moet door de verhuurder en huurder zijn getekend.
 • Verhuurders moeten huurders goed informeren over:
  • uw rechten en plichten die niet in het huurcontract staan.
  • de borg en hoe u die terugkrijgt als het contract stopt.
  • hoe u de verhuurder kunt bereiken. Bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail.
  • waar u slecht verhuurgedrag kunt melden (dat is op deze website).
  • de servicekosten die u moet betalen.
 • Verhuurders mogen alleen servicekosten vragen die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen dubbele bemiddelingskosten vragen aan huurders.

U kunt het volgende melden bij de gemeente:

 • U denkt dat u geen huis krijgt door
  • uw geloof
  • uw uiterlijk
  • uw politieke mening
  • uw afkomst
  • uw geslacht
  • uw nationaliteit
  • uw geaardheid
  • de afspraken over een eventuele borg.
  • de contactgegevens van de verhuurder en/of beheerder.
  • de contactgegevens van het lokale meldpunt om problemen te melden over de verhuurder.
  • de servicekosten.
 • Uw verhuurder maakt u bang, via berichten of persoonlijk.
 • Uw verhuurder wil geen contract opmaken of het contract is niet door huurder en verhuurder getekend.
 • Uw verhuurder informeert u schriftelijk niet goed over:
  • uw rechten en plichten.
  • de afspraken over een eventuele borg.
  • de contactgegevens van de verhuurder en/of beheerder.
  • de contactgegevens van het lokale meldpunt om problemen te melden over de verhuurder.
  • de servicekosten.
 • Uw verhuurder vraagt meer dan 2 maanden kale huur als borg.
 • Uw verhuurder legt niet uit waar de servicekosten voor zijn.
 • U denkt dat de servicekosten te hoog zijn.
 • Uw verhuurbemiddelaar of makelaar vraagt dubbele bemiddelingskosten bij de verhuur van uw woning.

Heeft u een melding over de hoogte van de huur, huurverhoging of over het gebrekkig onderhoud?
Dit valt niet onder de Wet goed verhuurderschap, maar onder de Wet huurbescherming.
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over uw rechten en wat u kunt doen.
Zo kunt u een vraag stellen over uw rechten als huurder aan de Woonbond, u kunt de huurcommissie een onafhankelijke uitspraak laten doen of u kunt advies vragen aan het juridisch loket.

Woningbouwverenigingen (corporaties) moeten zich ook houden aan de Wet goed verhuurderschap. Als u een huis huurt van een woningbouwvereniging, kunt u daar uw klacht aangeven. Zij behandelen uw klacht.

Bent u een inwoner van een ander EU land en werkt u tijdelijk in Nederland en huurt u woonruimte? Dan zijn er extra regels waar particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden.

 • Het huurcontract en het arbeidscontract mag niet 1 contract zijn. Het moet apart van elkaar zijn opgeschreven.
 • De particuliere verhuurder moet u informeren in een taal waaraan u de voorkeur geeft.

Na het doen van een melding volgen er 3 stappen:

 1. De gemeente onderzoekt uw melding. Daarbij wordt gekeken of uw melding valt onder de Wet goed verhuurderschap. Ook wordt er gekeken of er inderdaad iets gebeurt dat niet mag. Heeft u een melding gedaan over discriminatie, dan geven wij dit door aan het Landelijk punt discriminatie.

 2. Heeft de verhuurder of de bemiddelaar zich niet aan de regels gehouden? Dan krijgt de verhuurder of bemiddelaar een schriftelijke waarschuwing. De gemeente kan de verhuurder of bemiddelaar ook een boete geven.

 3. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, een reactie van de gemeente.  Als het nodig is nemen wij contact met u op om aanvullende informatie of bewijsstukken op te vragen. Zo kunnen wij uw situatie goed beoordelen. Wij informeren u vervolgens over de wet en regelgeving en welke organisatie u mogelijk verder kan helpen.

  Doet u uw melding anoniem?
  Dan ontvangt u geen reactie van de gemeente. Wij noteren dan uw melding en benaderen uw verhuurder als dat nodig is. Zorg er daarom altijd voor dat uw melding zo duidelijk mogelijk is.