Recreatieverblijven

Recreatieverblijven zijn, zoals het woord al zegt, bedoeld om te recreëren. Bewoning van vakantiehuisjes, chalets, stacaravans en dergelijke is in de gemeente Dijk en Waard niet toegestaan.

Wonen in een recreatieverblijf

Formeel gezien mag u niet wonen in een recreatieverblijf. De recreatieverblijven en –parken zijn bedoeld voor verblijfsrecreatie. Dit betekent dat de recreatieverblijven alleen gebruikt mogen worden voor recreatief gebruik. Bewoning, ook al is het tijdelijk, is hiermee in strijd. Dit betekent dat men in ieder geval ergens anders een hoofdverblijf moet hebben. Bewoning is ook niet gewenst omdat dit ruimtelijk een andere impact heeft op de omgeving dan het gebruik als recreatieverblijf. Daarbij moeten verblijven aan hogere eisen voldoen dan recreatieverblijven, bijvoorbeeld op het gebied van (brand)veiligheid, toegankelijkheid en gezondheid.

Volgens mijn contract mag ik 365 dagen in het jaar recreëren in mijn vakantieverblijf. Mag ik er dan wel permanent verblijven?
Nee, dat mag niet. Van een recreatieverblijf als hoofdverblijf is kort samengevat sprake als deze wordt gebruikt als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van de betrokkene. Dus ook als u ‘365 dagen in het jaar recreëert’ in het vakantieverblijf, is er sprake van permanente bewoning. Men dient dus in ieder geval elders over een hoofdverblijf te beschikken dat ook als zodanig wordt gebruikt.

Als ik een korte tijd per jaar ergens anders ben, mag ik de rest van het jaar dan wel in een recreatieverblijf wonen?
Nee, dit mag niet. Het houden van het ‘hoofdverblijf’ in een recreatieverblijf is niet toegestaan. Van een recreatieverblijf als hoofdverblijf is kort samengevat sprake als deze wordt gebruikt als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van de betrokkene. Dit gebruik kan zich ook al voordoen als gedurende kortere tijd op deze manier van de recreatieverblijf gebruik wordt gemaakt.

Ik sta ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Hiermee heeft de gemeente mij toch toestemming gegeven hier te wonen?
Nee, dit is niet zo. De inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie geldt niet als toestemming om ergens te mogen wonen. De gemeente heeft de wettelijke verplichting de basisadministratie bij te houden. Dit is een puur feitelijke taak. Als iemand zich op een adres wil inschrijven, dan is de gemeente verplicht dit in deze administratie opnemen. Het weigeren van een verzoek om inschrijving is niet mogelijk. De gemeentelijke basisadministratie dient als basis voor bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, verkiezingen, gemeentelijke sociale voorzieningen en veiligheidsdiensten (brandweer, ambulance). Het doel van de gemeentelijke basisadministratie is alleen het bijhouden van een feitelijk correct register. Om die reden vindt bij een inschrijving geen inhoudelijke toets plaats of er op dat adres gewoond mag worden en kan de inschrijving op een adres überhaupt niet geweigerd worden door de gemeente. De gemeente geeft u dus ook geen toestemming door inschrijving.

Ik ben eigenaar van een vakantieverblijf en ik heb mijn verblijf onderverhuurd. Moet ik deze huurder op straat zetten?
De gemeente bekijkt per geval of er sprake is van illegale permanente bewoning. Het kan zijn dat uw huurder in aanmerking komt voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking dan wel dat er sprake is van overgangsrecht. Daarbij zal iedere situatie apart bekeken worden.

Heb ik recht op huurtoeslag?
Nee, hier heeft u geen recht op. Volgens een wetswijziging van de Rijksoverheid bestaat er per 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag voor een recreatieverblijf. U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Voor meer informatie bekijkt u de voorwaarden voor huurtoeslag op de site van de Belastingdienst. Huurders die tot 1 mei 2017 voor hun recreatieverblijf huurtoeslag van de Belastingdienst ontvingen, kunnen - onder bepaalde voorwaarden - in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag. Dit kunt u aanvragen bij Halte Werk. Voor toekomstige huurders geldt geen recht op huurtoeslag en ook geen recht op woonkostentoeslag.