Kinderopvang en peuteropvang

Alle kinderen in de gemeente Dijk en Waard kunnen naar de kinderopvang of peuteropvang. Zij kunnen bij de kinderopvang op verantwoorde en veilige manier spelen en zich ontwikkelen, samen met andere kinderen.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als beide ouders werken. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan via de Belastingdienst. Hiermee betaalt u zelf de kinderopvang grotendeels. De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen. U leest er meer over op de site van de Belastingdienst.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan kunt u in aanmerking komen voor een regeling van de gemeente. Gemeente Dijk en Waard betaalt dan een groot deel van de kinderopvang voor u. Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage.

De kinderopvang berekent uw eigen bijdrage en regelt de inschrijving, informatie en financiƫle afhandeling.

Extra kinderopvang of peuteropvang is mogelijk voor kinderen met een indicatie VVE of SMI.

Het kan zijn dat uw kind gebaat is bij extra (taal)ontwikkeling. De arts van het consultatiebureau kan hiervoor een indicatie geven. Uw kind krijgt dan een indicatie voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). U kunt dit bespreken met uw kinderopvang.

Ook kan uw kind een indicatie SMI krijgen (Sociaal-Medische Indicatie). De jeugd- en gezinscoach van de gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin) geeft de indicatie af. Zij bespreekt met u of dit nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Kosten

Aan de extra kinderopvang voor een indicatie VVE of SMI zijn geen extra kosten verbonden.