Mantelzorg

Zorgt u voor langere tijd veel voor een naaste en wordt u daar niet voor betaald? Dan doet u aan mantelzorg en bent u mantelzorger. 

Als de zorg voor lange tijd en veel is, is een steuntje in de rug soms prettig. Op mantelzorg.nl vindt u algemene informatie over bijvoorbeeld:

  • praktische zaken en regelgeving
  • het combineren van werk en mantelzorg

In Dijk en Waard kunt u advies of praktische ondersteuning thuis vragen via Wonen Plus Welzijn of MET Welzijn. Mantelzorgers voor mensen met dementie kunnen ook terecht bij Geriant.

Voor het zoeken naar een tijdelijke overname van uw mantelzorgtaken bij overbelasting (respijtzorg) kunt u terecht bij uw gemeente.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is intensief en zeker niet vanzelfsprekend. Als u mantelzorger bent in de gemeente Dijk en Waard kunt u een aanvraag indienen bij Wonen Plus Welzijn vanaf 1 november tot 31 december 2023. 

  • Het compliment gaat over het afgelopen jaar 2023.
  • Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van de aanmelding en op basis van de beschreven criteria.
  • Het bedrag van € 200,00 wordt uitgekeerd aan de mantelzorger.
  • Ben je een jonge mantelzorger tussen de 8 en 18 jaar? Dan krijg je een Pluim-bon. 
Compliment of pluim aanvragen