Melding maken bij meldpunt zorg

Geld dat voor zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Bijvoorbeeld als iemand in uw omgeving misbruik maakt van zorg. Als de zorgverlener niet eerlijk is of de kwaliteit van de zorg niet goed is.

Klopt er iets niet of heeft u alleen een vermoeden? Meld dit bij Meldpunt zorg van de gemeente. Dit kan ook anoniem.

Voorbeelden: 

 • U betaalt voor zorg zonder dat deze geleverd is of u betaalt voor andere zorg dan dat u heeft gekregen.
 • U krijgt zorg van ondeskundig personeel of u krijgt nog zorg terwijl dat niet nodig is. 
 • De zorgaanbieder vraagt meer zorg voor u aan dan nodig is.
 • De zorgaanbieder vraagt geld voor zorg die op een andere manier wordt betaald, bijvoorbeeld via de zorgverzekering.
 • Iemand ontvangt geld (PGB) om zorg te betalen, maar heeft geen zorg nodig. Of besteedt het geld aan iets anders dan het inkopen van zorg.
Alarm:

Wilt u zorg of hulp aanvragen of meer weten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet?

Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Sociaal Domein.

Melding doen

U kunt een (anonieme) melding doen door:

 • te bellen naar 06-40 99 42 93 (anoniem). U krijgt dan direct de toezichthouder Wmo en Jeugdwet aan de telefoon. De toezichthouder is elke werkdag bereikbaar tussen 08.30 uur en 15.30 uur.
 • een e-mail te sturen aan toezichtwmojeugd@dijkenwaard.nl (niet anoniem).
 • het online formulier in te vullen door op de onderstaande knop te klikken (kan anoniem ingevuld worden, maar dit hoeft niet).
Melding doen

Beschrijf in uw eigen woorden waar u melding over doet. Hoe meer informatie u ons geeft, hoe beter en sneller wij aan de slag kunnen met uw melding. De gemeente behandelt uw informatie altijd vertrouwelijk. 

Twijfelt u?

Zelfs een onderbuikgevoel is al genoeg om een melding te maken. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Iedereen kan een (anonieme) melding doen. U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman- of vrouw of kennis van u gaat.

 • Uw melding komt terecht bij de toezichthouder van de gemeente Dijk en Waard. Zij neemt uw melding altijd serieus. De toezichthouder behandelt, controleert en beoordeelt uw informatie. 
 • Op basis van uw informatie kan de toezichthouder een onderzoek starten. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het bekijken van gegevens, een onderzoek op locatie of het voeren van gesprekken met betrokkene(n).
 • Wanneer de toezichthouder genoeg bewijs vindt voor onjuist gebruik van zorg of slechte kwaliteit van zorg, dan neemt de gemeente gepaste maatregelen. Bijvoorbeeld het wijzigen of beĆ«indigen van de zorg, het uitsluiten van een zorgaanbieder, het terugvorderen van geld of het doen van aangifte.
 • Als u de melding niet anoniem heeft gedaan, dan krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling heeft genomen. 
 • We respecteren uw privacy. Dat is de reden waarom we u niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om. Degene waarover de melding gaat, krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan. Om uw informatie goed te kunnen beoordelen, is het soms fijn als wij u nog wat extra vragen kunnen stellen. Daarom is het prettig als u uw contactgegevens invult. Dit is niet verplicht, u mag uw melding ook anoniem doen.