Zienswijze indienen

Soms neemt de gemeente niet direct een definitief besluit. Dan komt er eerst een voorgenomen besluit, vergunning, ontwerp of plan. Bent u het niet mee eens met dit besluit? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

Voorgenomen besluiten worden als bekendmakingen aangekondigd. U leest in deze kennisgevingen of u een zienswijze kunt indienen en hoe u dat doet. 

Zienswijze indienen

Wat zet ik in de zienswijze?

In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Als u een zienswijze hebt ingediend en u bent het niet eens met het uiteindelijke besluit, dan kunt u nog bezwaar maken. Soms kunt u beroep instellen. Als dat zo is, staat dat vermeld in het besluit.

Wilt u met de gemeenteraad in gesprek? Of een voorstel op de agenda van de gemeenteraad laten zetten? Op bestuur.dijkenwaard.nl leest u hoe u dat doet.

Stuur een brief aan:

Gemeente Dijk en Waard
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

U richt uw reactie aan aan degene die het besluit genomen heeft, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad.

U vermeldt hierin:

  • Uw naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Het onderwerp waarop uw reageert
  • Uw zienswijze